Ձևաբանորեն վերլուծում ենք նախադասությունները:

Գրադարան-գոյական
մոտ-կապ
սպասում էր-բայ
ընկերոջը-գոյական
որպեսզի-շաղկապ
նրա-դերանուն
հետ-կապ
գնար-բայ
մարզասրահ-գոյական

 • Ես հաստատ այդքան չէի դիմանա. գնացի, որ օգնեմ նրանց:
  Ես-դերանուն
  հաստատ-մակբայ
  այդքան-դերանուն
  չէի դիմանա-բայ
  գնացի-բայ
  որ-շաղկապ
  օգնեմ-բայ
  նրանց-դերանուն
 • Երեկոյան միայն նրա ծիծաղն էր լսվում:
  Երկոյան-մակբայ
  միայն-վերաբերական
  նրա-դերանուն
  ծիծաղն-գոյական
  էր լսվում-բայ
 • երեք երեխաների հետ հասցնում էր ամեն ինչ. աշխատում էր, սովորում, մաքրում ու պատրաստում:
  երեք-թվական
  երեխաներ-գոյական
  հետ-կապ
  հասցնում էր-բայ
  ամեն ինչ-դերանուն
  աշխատում էր-բայ
  սովորում-բայ
  մաքրում-բայ
  ու-կապ
  պատրաստում-բայ

Տերմինանոց

Աբստինենտային համախտանիշ (լատ.՝ abstinentia՝ զրկանք, ոչ գրական՝ «լոմկա»), հոգեկան և մարմնական ախտանիշների համակցություն, որն առաջանում է թմրամիջոցներից կախվածությամբ տառապող անձանց մոտ թմրամիջոցի գործածումը դադարեցնելու կամ գործածվող օրական չափաբաժնի նվազեցման հետևանքով

էնցեֆալիտ (լատ․՝encephalitis «ուղեղի բորբոքում») հիվանդությունների խումբ, որոնք բնորոշվում են ուղեղի բորբոքմամբ:

Թարախակույտ (լատ․՝abscessus), մարմնի հյուսվածքներում թարախի կուտակում

Կոմա, բնորոշվում է գիտակցության կորստով, արտաքին գրգիռների հանդեպ ռեակցիայի թուլացմամբ կամ բացակայությամբ, ռեֆլեքսների մարմամբ մինչև լրիվ անհետանալը, շնչառության խորության և հաճախականության, ջերմակարգավորման խանգարմամբ, անոթային տոնուսի փոփոխություններով, պուլսի դանդաղեցմամբ կամ հաճախացմամբ

Նարկոլեպսիա (հունարեն՝ νάρκη- թմրություն, λῆψις -նոպա), երկարատև նյարդաբանական խանգարում, որը ընդգրկում է քնի և արթունության ցիկլի կարգավորման նվազում։

Սիբիրախտ, սուր ընթացքով վարակիչ հիվանդություն է, որը բնորոշ է սեպտիցեմիայով, օրգանիզմի թունավորումով և մարմնի տարբեր հատվածներում կարբունկուլների (այտուցների) առաջացումով։

Քաղցկեղ, հիվանդությունների խումբ, որի հիմքում բջջի չկանոնակարգված բազմացումն է և դեպի այլ օրգաններ տարածվելու պոտենցիալ ունակությունը

Շնչահեղձություն, ասֆիքսիա (հունարեն՝ а-ժխտական մասնիկ և aqpvlig – պուլս, սրտխփոց), ախտաբանական վիճակ, առաջանում է արյան մեջ և հյուսվածքներում թթվածնի խիստ անբավարարության և ածխաթթու գազի կուտակման հետևանքով

Ինքնաստուգում

Ինչպես են բազմանում անձրևորդերը

Անձրևորդերը երկսեռ են։ Բազմանում են կոկոնի միջոցով, որի ներսում ձվաբջիջը բեղմնավորում է։ Բեղմնավորում են խաչաձև եղանակով։ Երկու որդեր փոխանակվում են սերմնահեղուկով, այնուհետև որդերի հեռանում են միմյանցից։

Նկարագրեք փափկամարմինների արտաքին կառուցվածքը
Նրանց մոտ բացակայում են հատվածների մարմնի վրա և նրանք սիմետրիկ են։ Տարբեր խմբերի մոտ մարմինը դառնում է անհամաչափ շարժման կամ տարբեր օրգանների անհամաչափ աճի պատճառով։ Թիկնոցի և թիկնոցային խոռոչը առկայությունը նույնպես փափկամարմիններին միավորող նշան է։ Թիկնոցը և թիքնոցային խոռոչը կատարում է ներշնչման և արտաշնչման ֆունկցիան, ինչպես նաև մասնակցում է նյարդային համակարգի կառուցմանը։

Պատմեք երկկենցաղների արտաքին կառուցվածքի մասին
երկկենցաղների մարմինը տափակացած է մեջքափորային ուղղությամբ, կազմված է գլխից, իրանից, պոչից և երկու զույգ հոդավորված վերջույթներից։ Մաշկը մերկ է, հարուստ է լորձ արտադրող գեղձերով և արյան մազանոթներով, մշտապես խոնավ է, որով և պայմանավորված է մաշկային շնչառությունը։

Ինչպես են բազմանում երկկենցաղները

Բոլոր երկկենցաղները բաժանասեռ են։ Բեղմնավորումը կատարվում է ջրում, իսկ զարգացումը

Կերպարանափոխության միջոցով։ Բազմացման շրջանում գորտերը կուտակվում են ջրերում։ Արուներն իրենց վառ գույնով գրավում են էգերին։ Էգը թույլ է տալիս արուին բարձրանալ մեջքին և ամուր պահել։ երբ էգերը դնում են գորտնկիթ, արուները սերմնահեղուկը թափում են գորտնկիթների վրա։ Բեղմնավորումից 8-ից 10 օր հետո բեղմնավորված գորտակիթից զարգանում է շերեփուկը։

Ինչպես են շնչում միջատները
Միջատներից շատերի շնչառական համակարգն իրենից ներկայացնում է ամբողջ մարմնով տարածված և դեպի դուրս շնչանցքերով բացվող շնչուղիներից։ Շնչանցքների միջոցով կարգավորվում է օդի ներթափանցումը։ Շնչուղիների համակարգը կարող է լինել բաց և փակ

Միջատների բազմացումը
Միջատները բաժանասեռ են։ Միջատների բազմացումը կատարվում է ներքին բեղմնավորման միջոցով:ն Բեղմնավորման ընթացքում արուն իր սեռական բջիջները ուղարկում է դեպի էգի սեռական ներքին ուղիներ, որտեղ էլ կատարվում է բեղմնավորումը:

Երկկենցաղներ

Երկկենցաղները ցամաք դուրս եկած առաջին ողնաշարավոր օրգանիզմներ են: Այս դասին պատկանող բոլոր կենդանիները հասուն վիճակում շնչում են թոքերով, ունեն եռախորշ սիրտ և արյան շրջանառության երկու շրջան: Ողնաշարավորների ենթատիպում երկկենցաղները ամենասակավաթիվ օրգանիզմներն են, ունեն մոտ 4,5 հազար տեսակ: Երկկենցաղները ձվադրում են ջրում: Այստեղ է անցնում նաև նրանց կյանքի թրթուրային շրջանը: Միայն կերպարանափոխվելուց և հասուն ձևի վերածվելուց հետո նրանք կարող են ապրել ցամաքում: Դրանով էլ պայմանավորված է դասի անվանումը: Մոտավորապես 300 մլն տարի առաջ երկրագնդի կլիման շոգ էր, հետևաբար ջրամբարները ցամաքում էին և աղքատանում թթվածնով: Այդ պայմաններում հնագույն վրձնալողակ ձկները, դուրս գալով ցամաք, հավանաբար սկիզբ տվեցին հնադարյան առաջին երկկենցաղներին՝ ստեգոցեֆալներին: 

Երկկենցաղները տարածված են բոլոր աշխարհամասերում՝ բացի Անտարկտիդայից: Նրանք ապրում են լճերի, գետերի ափերին, ստվերոտ ու խոնավ անտառներում, ճահճոտ վայրերում: Երկկենցաղները ակտիվ են ջրում օրվա բոլոր ժամերին, ցամաքում օրվա մեծ մասն անցկացնում են արևի ուղղակի ճառագայթումից պատսպարվելով: Ցամաքում գիշերը երկկենցաղները դուրս են գալիս որսի:Երկկենցաղները սառնարյուն կենդանի օրգանիզմներ են:Այդ իսկ պատճառով նրանք ակտիվ են միայն տարվա տաք եղանակներին: Բազմացման շրջանում նրանք մոտենում են ջրամբարին: Այնուհետև ձմեռում են կա՛մ ջրամբարի հատակին, կա՛մ ցամաքի վրա՝ թաքստոցներում, քարերի տակ և այլն: Երկկենցաղների մեջ տարբերում ենք. անպոչ երկկենցաղներ՝ դոդոշներ, գորտեր, ծառագորտեր:պոչավոր երկկենցաղներ՝ տրիտոններ, սալամանդրաներ:անվերջույթ երկկենցաղներ՝ որդուկներ: 

Նշել Կիլիկյան Հայաստանի Իշխաններին

Ռուբեն, Կոստանդին Ա, Թորոս Ա, Լևոն Ա, Թորոս Բ, Ռուբեն Բ, Մլեհ, Ռուբեն Գ, Լևոն Բ

Նշել թե երբ՞ Կիլիկյան Հայաստանը հռչակվեց թագավորությու

1198

Նշել Կիլիկյան Հայաստանի թագավորներին

Լևոն Բ, Զաբել, Հեթում Ա, Լևոն Գ, Հեթում Բ, Թորոս Գ, Սմբատ, Կոստանդին Բ, Լևոն Դ, Օշինդ Ա, Լևոն Ե, Կոստանդին Գ, Կոստանդին Դ, Կոստանդին Ե, Լևոն Զ

Կիլիկյան Հայաստանի ամրոցներ

Ամանուռ,Ամմիսդա,Ամուդան,Անաշա,Անարզաբա,Անդիրին,Անեմուռ,Անտիոք Կրագեան,Ասկուռաս,Ասպենդոս,ԱրեվանդանաԲաղրաս,Բարձրբերդ,Բերդուս, Գուգլակ, ԹԹիլ

Կիլկյան Հայաստանի փոխհարաբերությունները խաչակրաց իշխանությունների հետ

Խաչակրաց արշավանքների շնորհիվ Լևոն Բ-ն կարողացավ հռչակվել Կիլիկիայի Հայոց թագավոր։ Բացի դրանից, Կիլիկյան Հայաստանը Արևմտաեվրոպական պետությունների և հատկապես Ֆրանսիայի կառավարման շատ գծեր վերցրեց և կիրառեց հենց Կիլիկիայում։ Շատ ֆրանսերեն տերմիններ մուտք գործեցին մեր բառապաշար, օրինակ մերսի շնորհակալության կամ գուդստանբլ սպարապետի փոխարեն։ Խաչակիրների միջոցով մեծացավ առևտուրը հայերի և քաղաք-պետություններ Վենետիկի, Պիզայի և Ջենովայի միջև։ Սակայն մեր համագործակցությունը օգուտ էր բերում երկու կողմերին էլ, այդ թվում խաչակիրներին։ Հայազգի զինվորի շնորհիվ երկարատև պաշարումից հետո խաչակիրները կարողացան գրավել Անտիոքը։

Քիմիական բանաձև,հարաբերական մոլեկուլային զանգված

Նյութի անվանումը

Ծծմբական թթու

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը

Ջրածնից , ծծումբից, թթվածնից

3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

2H, 1S, 4O

4.Հաշվել՝Mr

98

5., Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

2:32:64

6.Հաշվել`w

H=2%

S=33%

O=65%

7..Հաշվեք մեկ մոլեկուլի զանգվածը

162,68*10 -25կգ

8.Նյութը բարդ է, թե պարզ

Բարդ

1.Նյութի անվանումը

Նատրիումի նիտրատ

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը

Նատրիում, ազոտ, թթվածին

3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

1Na, 1N, 3O

4. Հաշվել՝Mr

85

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

23:14:48

6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`

Na=27%
N=16%
O=56%

7.Նյութը բարդ է, թե պարզ

բարդ

8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

1,41*10-25կգ

1.Նյութի անվանումը

Երկաթի սուլֆատ

2.Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը

Երկաթ, ծծումբ, թթվածին

3.Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

1Fe, 1S, 4O

4. Հաշվել՝Mr

152

5. Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

56:32:64

6..Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

F=37%
S=21%

O=42%

7.Նյութը բարդ է, թե պարզ

բարդ

8.Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

2,52*10-25կգ

Բանավոր մաթեմատիկա

 1. Համաձուլվածքը բաղկացած է պղնձից, ալյումինից և նիկելից, որոնք վերցված են 7:2:1 հարաբերությամբ: Հաշվիր, թե որքա՞ն պետք է վերցնել յուրաքանչյուր մետաղից, որպեսզի ստացվի 570 կգ համաձուլվածք: 
  Պղինձ-399կգ
  Ալյումին-114կգ
  Նիկել-57գ

2. Ուղղանկյան պարագիծը 70 սմ է: Ուղղանկյան երկարությունը հավասար է 30 սմ-ի: Գտիր ուղղանկյան երկարության և լայնության հարաբերությունը:  
25սմ

3. Գտիր, թե պատկերի ո՞ր տոկոսը ներկված չէ կարմիր գույնով: 

Windows10_HP.jpg

76%

4. Գտիր, թե ի՞նչ գումար կլինի բանկային հաշվի վրա մեկ տարի հետո, եթե հիմա հաշվի վրա կա 8000 դրամ և տարեկան այն ավելանում է 2% տոկոսով:
8160 դրամ

5. Պանիրը արժեր 700 դրամ: Որքա՞ն է պանրի նոր գինը 15% -ով էժանանալուց հետո:
595 դրամ 

6. Կոորդինատային հարթության վրա վերցված է (5;0) կոորդինատներով կետը: Որոշիր x-երի առանցքի նկատմամբ նրան համաչափ կետի կոորդինատները:
5;0

7. Երկու եղբայրներ ունեն հավասար թվով ընկույզներ: Եթե ավագ եղբայրը կրտսերին տա 18 ընկույզ, ապա նրա մոտ կմնա 7 անգամ քիչ ընկույզ, քան՝ կրտսերի մոտ:Քանի՞ ընկույզ կար սկզբում եղբայրներից յուրաքանչյուրի մոտ:

8. Լուծույթում կա 35% աղ: Եթե ավելացնենք ևս 140 գ աղ, ապա լուծույթում կդառնա 60% աղ: Որքա՞ն էր սկզբնական լուծույթի զանգվածը:

9. Տրված է {1;3;5} բազմությունը:Գտիր տրված բազմության բոլոր ենթաբազմությունները, որոնք բաղկացած են երկու տարրերից: