Մաթեմատիկա

Մարմնի շարժման արագությունը միավոր ժամանակում  նրա  անցած ճանապարհն է ։

70կմ/ժ  արագություն ասելով հասկանում ենք, որ մարմինը

1ժ-ում անեցել է 70կմ ճանապարհ։

Ճանապարհ : ժամանակ= Արագություն

Ճանապարհ= ժամանակ  Արագություն

Ճանապարհ։ Արագություն= ժամանակ

 • Որքա՞նճանապարհ կանցնի ավտոմեքենան  6 ժամում, եթե շարժվի 70կմ/ժ արագությամբ։

70*6=420

 • Ավտոմեքենան Aքաղաքից B քաղաք ճանապարհն անցավ 6 ժամում  80կմ/ժ արագությամբ։ Քանի՞ ժամում նա կանցնի այդ ճանապարհը, եթե  20կմ/ժ-ով  ավելի փոքր արագությամբ։

6*80=480

80-20=60

480:60=8

 • Ավտոմեքենանառաջին 2 ժամում ընթացավ 70կմ/ժ արագությամբ, իսկ  հաջորդ 2 ժամում՝ 10կմ/ժ-ով արագ։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ  ավտոմեքենան  այդ 4  ժամում։

70+10=80

80*2=160

70*2=140

160+140=300

 

 • Գնացքը  2 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1330կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը  նա ճանապարհի վրա  ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 5 ժամ պակաս։ Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը։

 

 

 

12-5=7

12+7=19

1330:19=70

70*12=840

 

 • Ավտոմեքենան90կմ/ժ արագությամբ A քաղաքից  մեկնեց  360կմ հեռավորության վրա  գտնվող B քաղաքը։ A քաղաքից   դուրս գալուց 3ժ հետո որքա՞ն կլինի նրա հեռավորությունը B քաղաքից։

90*3=270

360-270=90

 • Երկու պարկում միասին կա 16 կգ շաքարավազ։ Երբ առաջին պարկից 4 կգ լցրեցին երկրորդ պարկի մեջ, պարկերում շաքարավազների քանակը հավասարվեցին։ Քանի՞ կիլոգրամ շաքարավազ կար պարկերից յուրաքանչյուրում։

16:2=8

8+4=12(առաջին)

8-4=4(երկրորդ)

 • Քառակուսու կողմը 4 մ է։ 3 այդպիսի քառակուսիների կպցնելով իրար ստացվել է ուղղանկյուն։ Գտեք այդ ուղղանկյան մակերեսը։

4*3=12

12*4=48

Չարենց ասելու պատճառը

Եղիշե Չարենցի իրական անունը Եղիշե Սողոմոնյան է։ Մարդին չգիտեն, թե ինչու են և ինչու է նա իրեն ասել Չարենց ։ Կա մի քանի տարբերակ։ Փոքր հասակում նա եղել է շատ չար երեխա։ Նրան այնքան են չար ասել, որ Չարենց էլ մնացել է։ 1921 թվականից Չարենց գրական անունը նրա համար դառնում է նաև քաղաքացիական ազգանուն։ Չարենց անվան ընտրությունը բանաստեղծն ավելի ուշ տվել է տրամաբանական այսպիսի բացատրություն․«աշխարհում բարու դիմակի տակ շատ հաճախ չարն է թաքնված, ես էլ իմ հոգու բարի բովանդակությանը, այսպես ասած, չար անուն եմ տվել»։

Yeghishe_Charents_Armenian_poet

Мое любимое животное

Мое любимое животное это человек. Человек пренодлижит класса  млекопитающих. Он отличаюца от остальних животних тем что обладающее разумом. Ученые еще не знают откуда на земле поевлалось чловек. Есть несколко вориантов. Согласно библии человека создал бог. Согласно теории Дарвина человек презашел от обезян. Сечас на Земле 7,300,000,000 человек.

 

Թեսթ

Դասարան *
4.1
Անուն, Ազգանուն *
Հրանտ Խաչատրյան
1)Ո՞րն է թվի գրության 2-րդ կարգի կարգային միավորը։
1
10
 2
20
2)Գտիր այն թիվը, որը պարունակում է 4 հազարյակ, 2 տասնյակ և 8 միավոր։
4208
4280
4028
 4082
3)Գտիր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի տարբերությունը։
1/1
1000
1
999
111
4)Գտիր 8569 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։
9
69
569
96
5)Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի ճիշտ անհավասարություն․ 7865<7*65
8
7
9
1
6)Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված աճման կարգով․
85287, 75378, 6196,3692
2654,3785,7452,95026
2662,5969,3624,6875
74287,64362,2662,5193
7)Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 8կմ6մ5դմ-ը դեցիմետրերով։
8065
80605
80065
8)Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 1/4 ժամը րոպեներով։
240ր
15ր
56ր
9)Գտիր այն թիվը, որը 4-ի յոթապատիկից մեծ է 3 անգամ։
84
 31
33
10)Ուղղանկյան երկարությունը 18 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 16սմ։ Գտիր ուղղանկյան պարագիծը։
68սմ
11)Տրված թվերից հետո գրիր ևս մեկ թիվ ըստ օրինաչափության։5,8,13,21,․․․
34
12)Գիրքն ունի 280 էջ։ Գայանեն կարդաց գրքի 3/5-ը։ Քանի՞ էջ մնաց կարդալու։
112
13)Գնացքը 2 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1360կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 10 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 ժամ պակաս։ Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը։
800կմ

три медведя

Одна девочка пошла в лес и заблудилась. Пришла она к маленькому домику. Дверь была открыта. Там никого не было. Девочка вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был очень большой. Другой была медведица. Она была поменьше. Звали её Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок. Звали его Мишутка. Медведей не было дома. Они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты: столовая и спальня. Девочка вошла в столовую. На столе стояли три миски с кашей. Большая миска была Михаила Ивановича, поменьше – Настасьи Петровны, а маленькая мисочка – Мишуткина. Около каждой миски лежала ложка: большая, средняя и маленькая. Девочка взяла большую ложку и поела из большой миски. Не понравилось. Потом она взяла среднюю ложку и поела из средней миски. Тоже не понравилось. Потом она взяла маленькую ложечку и стала есть из маленькой мисочки. И Мишуткина каша показалась ей лучше всех. Девочка съела всю кашу. Потом она пошла в спальню. Там стояли три кровати – большая, средняя и маленькая. Девочка легла в маленькую кроватку и заснула.

Медведи пришли домой голодные. Михаил Иванович взял свою миску и зарычал страшным голосом: – Кто ел из моей миски? Настасья Петровна посмотрела в свою миску и зарычала не так громко: – Кто ел из моей миски? А Мишутка увидел свою пустую миску и запищал: – Кто ел из моей миски и всё съел? Медведи пошли в другую комнату. Мишутка полез в свою кроватку и крикнул: – Кто это лежит в моей кроватке? Держи её! Держи! Девочка проснулась, увидела медведей, выскочила в окно и убежала

 

Вопросы и задания.

Найдём в сказке „Три медведя” антонимы: закрыта-открита , хуже всех-самий всех, сытые-голодные, полный-пустой, прибежал-збижал, ушли-зашли, вышли-вошли, тихо-громко.

Переведём на армянский язык предложение Мишутка сел на стул и съел кашу.
Մ իշուտ կա ն նստ եց ա թոռին և կերա վ կա շա մ

Отгадаем загадку: Кто в берлоге до весны днём и ночью видит сны?
медвед

Кто большой, а кто маленький: медведь, цыплёнок, петух, утёнок, волк, волчонок, заяц, медвежонок, конь, зайчонок, жеребёнок, лиса, бельчонок, ежонок, ёж, белка, лисичка, утка.
болшой-синий
маленький-красный

Что большое, а что маленькое: дом, мисочка, кровать, ложка, вилочка, кроватка, стульчик, ложечка, стул, вилка, домик, миска.

Вместо точек скажи слова, которые отвечают на вопрос кто? лев рычит, свинка -хрюкает, волк-воет, собака лает, лягушка-квакает, кошка-мяукает, птици-чирикает,утка-крякает

Ответим на вопросы, используя слова из скобок. Кто вернулся домой? (медведи) Кто зарычал страшным голосом? (Михаил Иванович) Кто посмотрел в свою миску? (Настасья Петровна) Кто запищал? (Мишутка) Кто выскочил в окно? (девочка)
Медведи вернулись домой.
Михаил Иванович кричал страшным голосом.
Настасья Петровна посмотрел в свою миску .
Мишутка запищал.
Девочка выскочил в окно.

 

Выберем правильные ответы.

1. Подумаем и скажем, почему девочка пошла в домик медведей. а) потому что её пригласили в гости; б) потому что она заблудилась; в) потому что её туда послала бабушка.

2. Что увидела девочка на столе у мишек? а) одну большую тарелку с салатом; б) четыре чашки с молоком; в) три миски с кашей.

3. Как девочка поела кашу? а) маленькой ложечкой из маленькой мисочки; б) средней ложкой из средней миски; в) большой ложкой из большой миски.

4. Михаил Иванович взял свою миску и а) очень обрадовался; б) зарычал страшным голосом; в) заплакал.

5. Мишутка увидел девочку и а) очень испугался; б) очень обрадовался; в) крикнул тоненьким голоском.

6. Как вы думаете, что случилось с девочкой, когда она убежала. а) она вернулась домой и всё рассказала бабушке; б) она никому ничего не рассказала о том, что с ней произошло; в) она вернулась в домик, попросила у мишек прощения и пригласила к себе в гости.

Սասունցի Դավիթ

Ես Սասունցի Դավթի հետ ծանոթացել եմ դեռ շատ փոքր հասակում: Արդեն երկուսուկես տարեկանից, երբ ես լինում էի տատիկիս մոտ, նա ինձ տանում էր Սասունցի Դավթի արձանի մոտ: :Ես նույնիսկ չգիտեի, թե նա ով է, միայն գիտեի նրա անունը: Բայց մևնույնն է, ես Դավթին, որպես իմ հերոս չեմ համարում: Ես նրան համարում եմ ուղղակի գրական հերոս: Իհարկե եթե նա լիներ իրական կերպար,ամբողջ երկիրը նրան իր հերոսը կհամարեր, որովհետև Դավիթը շատ իդեալական է ներկայացված՝ ուժեղ, հայրենասեր և քաջ:

Գյումրի

Գյումրին Շիրակ մարզի մարզկենտրոնն է։ Նա գտնվում է Ախուրյան գետի ձախ թևին։Գյումրին հիմնադրվել է 1837 թ․ ։Նա ունեցել է չորս անվանում Կամուրի, Ալեքսանդրապոլ, Լենինական և իհարկե Գյումրի։ Այնտեղ բնակվում է մոտավորապես 118600 մարդ։
կ

Ձիթողցոնց տուն-թանգարան

Ձիթողցոնց տուն-թանգարան, Գյումրիի ժողովրդական քաղաքային կենցաղի և ազգային ճարատարապետության թանգարան, որտեղ ներկայացված է Գյումրվա առօրյան, մշակույթն ու պատմությունը։ Գտնվում է Գյումրիի կենտրոնում։ Ձիթողցոնց տուն-թանգարան հիմնադրվել է 1984 թվականին։

Ձիթողցյան եղբայրները գաղթել են Արևմտյան Հայաստանի Ձիթող գյուղից և 1872 թվականին Ալեքսանդրապոլում կառուցել են այս առանձնատունը, որ հիմա Ձիթողցոնց տուն-թանգարան։

 

 

Разговор красок

Часто во время дождя ты стоишь у окна, смотришь и  слушаешь. Тебе начинает казаться, что у всех вещей  есть голоса, что они умеют разговаривать. И твои  карандаши, правда?
Слышишь, говорит красный:
– Я – мак, я – огонь, я – малина!
Вслед за ним откликается оранжевый:
– Я – морковь, я – апельсин!
Жёлтый тоже не молчит:
– Я – цыплёнок, я – пшеница, я – солнце!
И зелёный шелестит:
– Я – трава, я – сады, я – леса!
И синий говорит:
– Я – колокольчик, я – небо, я – море!
И фиолетовый шепчет:
– Я – фиалка, я – сирень!
Но дождь перестаёт, и на небе появляется радуга.
– Смотрите! –говорит красный. – Радуга – это я!
– И я! – говорит оранжевый.
– И я! – улыбается жёлтый.
– И я! – радуется зелёный.
– И я! – восклицает голубой.

– И я! – веселится синий.
– И я! – смеётся фиолетовый.
Все рады: в радуге – и маки, и апельсины, и пшеница,  и трава, и небо, и фиалки. В ней всё!

Вопросы

Что говорил красный?

– Я – мак, я – огонь, я – малина!

Что говорил оранжевй?

– Я – морковь, я – апельсин!

Что говорил желтий?

– Я – цыплёнок, я – пшеница, я – солнце!

Что говорил зеленый?

– Я – трава, я – сады, я – леса!

Что говорил синий?

– Я – колокольчик, я – небо, я – море!

Что говорил фиолетовый?

– Я – фиалка, я – сирень!

са.png

Օրինաչափություն

 

 • Կռահիր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրու ևս մեկ թիվ։

 

234,534,834,1134
78,71,64,57,50
3,6,12,24,48
1,4,5,9,14,23  
5,8,13,21,34 
7,8,15,23,38,61,99  
650+350, 649+351,648+352,647+353,
1,5,10,16,23
3,8,18,33,53,78
7,18,40,73,117
3,3,6,18,72,360, 2160

 

 • Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

 

618‧5-8421։7+153=2040
Կատարիր բաժանում մնացորդով․
200։7=28(4մն)
584։17=34(6մն.)

 

 • Խնդիր
 • Ուղղանկյունաձև դաշտի մակերեսը 2480մ2   է, իսկ երկարությունը  62 մ։ Գտիր դաշտի պարագիծը։

 

1)2480:62=40
2)40*2+62*2=204

 

 • Երկու թվերի գումարը 2583։ Թվերից մեկը 1796 է։ Գտիր այդ թվերի տարբերությունը։

 

1)2580-1796=787
2) 1796-787=1009