Միևնույն ձայնավորով վերջացող հինգ բառ գրի՛ր:

Ասյա, Ասիա, Աննա, Ավստրալիա, Ամերիկա

Ողկույզ բառի հնչյուններից յուրաքանչյուրով սկսվող բառեր գրի՛ր:

Որբ, ղեկ, կեր, ուղտ, յասաման, զառ

Գրի՛ր բառեր, որոնք իրարից մեկ բաղաձայնով են տարբերվում:

Օրինակ՝ պայտ-փայտ, գետ-կետ, լար-քար, տուն-բուն, մարդ-սարդ

Այնպիսի բառեր գրի՛ր, որոնցում միաժամանակ լինեն ղ և խ, ճ և ղ, ծ և ղ:

Խաղասրահ, ճնճղուկ, ծաղիկ

Ծ, ձ, ղ, ճ, ջ, փ, ը հնչյուններով սկսվող բառեր գրի՛ր:

Ծեր, ձուկ, ղեկ, ճուտ, ջուր, փայտ

թուր, հուն, բուն բառերի մեջ ավելացրու յ հնչյուն, ինչ բառեր ստացար: Այդ բառերը գործածի՛ր նախադասությունների մեջ:

թյուր, հույն, բույն

Դավիթը թյուր կարծիք ուներ տվյալ դեպքի մասին։

Հույները մ․թ․ա․ անգամ ունեցել են ժողովրդավարական կառավարման ձև։

Ծիծեռնակները գջարնանը բույն էին հյուսում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s