Կրակատաու

Կրակատաու կղզի և գործող հրաբուխ Ինդոնեզիայում, Զոնդյան նեղուցում, Ճավա և Սումատրա կղզիների միջև։ 

Հայտնի է 1883 թվականիօգոստոսի ուժեղ ժայթքման (դուրս են նետվել մոտ 19 կմ3 հրաբխային մոխիչ և այլ նյութեր)։ 1927-1929 թվականների ստորջրյա ժայթքման ժամանակ առաջացել է Անակ Կրակատաու հրաբխային կղզին։ Վերջին անգամ ժայթքել է 1950-1952 թվականներին։

1. Նելլին և Մեխակը ապրում են նույն բարձրահարկ շենքում։ Նելլին ապրում է Մեխակից 10 հարկ բարձր։ Մեխակը ցանկացավ հյուր գնալ Նելլիենց:Աստիճաններով բարձրացավ և 6-րդ հարկ հասնելով՝ նա անցավ ճանապարհի կեսը։ Ո՞ր հարկում է ապրում Նելլին։
11

2. Վարորդը Երևանից-Գյումրի ավտոճանապարհն անցնում է 50 րոպեում: Նա ճանապարհ ընկավ Ժամը 10:50-ին: Ճանապարհի կեսին նա կանգառ կատարեց: Ե՞րբ դա տեղի ուունե:

11:15

3. Դպրոցի ներսի պատի երկարությունը 20 մ է, իսկ լայնությունը՝ 5 մ: Սպարտակը ներկեց պատի 6 քառակուսի մետրը, իսկ Արամը՝ 7 քառակուսի մետրը: Մնացածը ներկեց Արամը: Հաշվիր Արամի ներկած մասի մակերեսը:
87

4. Չորս հաջորդական թվերի գումարը հավասար է 90: Գտիր այդ ամենամեծի ու ամենափոքրի տարբերությունը:
3

5. Հաբեթը պատի վրա գրում է «FLESHMOB MATHEMATICA» կարգախոսը: Նա ցանկանում է, որ տարբեր տառեր լինեն տարբեր գույների, իսկ նույն տառերը՝ նույն գույնի: Քանի՞ գույն պետք կլինի Հաբեթին:
12

6. Տրված է թվերի շարք: Փորձիր կռահել հաջորդ թիվը: 3,8,18,38,…
78

7. Նոր տարվա տոները սկսվում են հունվարի 1-ից և ավարտվում հունվարի 6-ին: Հունվար ամսում քանի՞ րոպե են տևում ոչ տոնական օրերը:
36000

8. Նկարում կա 3 քարտ: Դրանցից կարելի է կազմել տարբեր թվեր, օրինակ 369:Քանի՞ տարբեր եռանիշ թիվ կարելի է կազմել այդ երեք քարտով:
Captionless Image

6

9. 40-ոտնանի Բիլն ունի քառասուն ոտք։ Երեկ նա խանութից գնեց ու հագավ 8 զույգ կոշիկ։ Սակայն նրա ոտքերից 10-ը մնացին անկոշիկ։ Մինչև խանութ գնալը նրա ոտքերից քանի՞զույգն էին կոշիկով։
7

10. Գնացքն ունի 12 վագոն: Յուրաքանչյուր վագոն ունի խցիկների միևնույն քանակը: Արմենը ճանապարհորդում է գնացքի սկզբից հաշված 18-րդ խցիկում, որը գտնվում է 3-րդ վագոնում: Լարիսան նստել է գնացքի սկզբից հաշված 50-րդ խցիկում, որը գտնվում է 7-րդ վագոնում: Քանի՞ խցիկ կա յուրաքանչյուր վագոնում:

8

30.11.18

The armchair is a very comfortable.

The London is situated in the Great Britain.

The Neuer saves is amazing.,

In the square of yerevan are situated the singing fountains

The friend of my father is guide. 

After 2 year my uncle come return from Canada

The goals of Neymar is fantastic.

Tom last year went on a travel by ship.

I can imagine my life after 10 year.

I am decided to read fairy tales.

  1. He spend his summer holidays in Russia, in St.Petersburg.
  2. Martin saw such places, as Pavlovsk, Pushkin and Peterhof.
  3. He liked Peterhof best of all.
  4. He is dreaming to become famous writer one day. And now he can just learn languages.

Արի նոր տարի, բայց այնպես արի…

Նոր տարի այնպես արի, որ ոչ մի բան չփողվի, որովհետև ամեն բան հարաբերական է։ Եթե բոլորը ուրիշների մասին մտածեն, մարդիկ իրենց մասին չեն մտածի, իսկ այդ դեպքում մարդկությանը կկործանվի, իսկ եթե  Նոր տարվա հրաշքի հետ մարդիկ չարանան, ավելի շուտ կկործանվեն։ Պետք չէ մոռանալ, որ հրաշքը գոյություն չունի, իսկ մարդկությունը կարող են փոխել միայն մարդիկ։

Արագածոտնի մարզ

Արագածոտնի մարզը իր անունը ժառանգել է պատմական Այրարատ աշխարհի Արագածոտն գավառի անունից: Մարզի աշխարհագրական դիրքի կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ գտնվում է մայրաքաղաք Երևանի և ՀՀ ամենաբարձր լեռնագագաթի` Արագածի միջև: Կիսաօղակաձև գոտևորելով Արագած լեռնազանգվածը, մարզի տարածքը արևմուտքում ձգվում է մինչև Թուրքիայի հետ պետական սահմանը:

A letter for my friend

Hello my dear friend Gaga. I want to tell about my school. Our school isn’t very big. In my school you can select different sports in PE. In my school is there a special subject. In that subject you can do what are you want. During break we play football. At the school we have a farm. In the farm lives horses, dags, different birds and another animals. In the lunch we eat a sandwithes. I love my school very much.

Род

Упражнение 1. Определите род существительных.
Жена-ж р, дитя-ж р, книга-м р, бедняга-ж р, сирота-ж р, злюка-ж р, время-ж р, дедушка-ж р, вояка-ж р, косуля-ж р, слониха-ж р, жаба-ж р, акула-ж р, тихоня-ж р, стремя-ж р, мачеха-ж р, Бетси-ж р, буржуа-ж р, имя-ж р, семя-ж р, существо-с р, домишко-с р, пальто-с р, ничтожество-с р, какао-с р, кофе-с р, окно-с р, божество-с р, животное-с р, страшилище-с р, брюки-м р, сирокко-м р, депо-с р, портье-м р, конферансье-м р, гусь-м р, ножницы-м р, гусак-м р, гусыня-ж р, родитель-м р, врач-м р, директор-м р, письмо-с р, подмастерье-с р, лошадь-м р, конь-ж р, голосище-с р, кость-м р, гость-м р, нож-м р, дрожь-с р, такси-ж р, вилы-м р, авеню-с р, рояль-м р, шампунь-м р, диагональ-с р, тюль-м р, вуаль-с р, жалюзи-ж р, макароны-м р, ясли-с р, толки-с р, нападки-с р, носилки-м р, часы-м р, тряпьё-м р, зверьё-с р, мёд-м р, фарфор-м р, бархат-м р, конопля-м р, деньги-с р, сутки-с р, каникулы-с р, похороны-с р, сластёна-м р, неженка-ж р, заводила-с р, умница-общ р , гуляка-с р, плакса-с р, домина-ж р, гостиная-с р, столовая-с р, ванная-с р, горничная-ж р, мороженое-м р, жаркое-с р, сани-м р. 

Упражнение 2. В каком ряду род всех существительных определён правильно?
1) домишко — м.р., задира — общ.р., шампунь — м.р., радио — ср.р.;
2) портье — ср.р., мм елочь — ж.р., пламя — м.р., киви — м.р.;
3) шалун — общ.р., Дели — ср.р., бегство — м.р., даль — ж.р.;
4) глазурь — ж.р., Сухих — м.р., манто — м.р., какаду — общ.р.

Упражнение 3. Встаньте около парт. Я буду называть имена существительные, а вы поднимайте руки вверх, если это существительное мужского рода, разводите в стороны – если существительное женского рода, и ставьте на пояс – если существительное среднего рода.
дядя, озеро, отец, мать, снегирь, туман, растение, дочь, кино, поле, сестра, мышь, кафе (ср.р.), кофе (м.р.), окно, голова, обувь, море, рояль (м.р.)
Упражнение 4. Распределите слова по трем столбикам (м.р., ж.р., ср.р.). Переписывая их, не забывайте вставить, где нужно, разделительный Ъ или разделительный Ь.
под…езд, с…ёмка, об…явление, в…юга, об…яснение, бур…ян, об…ятие, п…еса, под…ём, обез…яна, в…езд, счаст…е, из…ян, сем…я, жит…ё.
Упражнение 5. Вставьте вместо точек союзы и или а:
Это школа, … это университет.
Это ученик, … это студент.
Это врач, … это врач.
Это класс, … это класс.
Это парк, … это сад.
Это журнал, … книга.

Упражнение 6.Вставьте вместо точек местоимения:
мой, моя, моё

Это мой дом.              Это моя сестра.         Это моё окно.
Это мой брат.             Это мой  класс.          Это моё фото.
Это моя яблоко.         Это мой шкаф.           Это моя школа.
Это моя мама.            Это мой город.           Это мой журнал.

твой, твоя, твоё

Это твоё пальто.              Это твоя собака.       Это твой этаж.
Это твоя сумка.                Это твоя дедушка.    Это твой сад.
Это твоя комната.            Это твоя бабушка.     Это твоя семья.
Это твой подъезд.            Это твоя карта.          Это твоя кошка.

наш, наша, наше

Это наша страна.         Это наше море.            Это наша книга.
Это наш город.           Это наш парк.             Это наш журнал
Это наша Грузия.         Это наш окно.             Это наш окно.

ваш, ваша, ваше
Это ваша школа.         Это ваш брат.                Это ваш щенок.
конферансье
Это ваш класс.           Это ваш подъезд.          Это ваш врач.
Это ваше пальто.         Это ваша сестра.             Это ваша рыба.