Christmas story

A one little boy had a dream. This dream was a Teddy bear. Every day he save the money, what he get from his parents. Then came the Christmas. After Christmas dinner, when all go to the Christmas tree too give presents, the boy find a Teddy bear, about that he dream.

HO-HO-HO-HO.

Իմ ձեռքբերումներն ու կորուստները

Այս ուսումնական շրջանում ես չեմ կարող պարծենալ աչքի ընկնող ձեռքբերումներով։ Ձեռքբերում եմ համարում անգլերենի թեթևակի բարելավումը։ Ես ամրապնդել եմ իմ անցած դասերը, որը չեմ համարում ոչ ձեռքբերում, ոչ կորուստ։

Մաթեմատիկա

1008 25, 35=5

64, 68=4

1, 82=1

93, 36=3

18, 24=6

66, 32=2

1009.Այո

5, 15=15

1010.Այո

1011 (5+5.5):2-15=0

(24:2+3).2-29=1

5.5:5+30-30=5

(100-50.2)+14:1=14

(200+10):30-61.3=27

1012.0, 1, 3, 9

Քանի որ մնացորդը պետք է լինի բաժանարարաից փոքր թիվ։

1013.ա)12, 90, 120, 296, 72430

բ)90, 120, 72430

գ)75, 90, 120, 65, 5, 5635, 72430

դ)90, 120, 72430

1014.3600:18=200

1015 S=675.435=293625սմ քառ․

Sս=15.15=225

293625:225=1035

1016.72:4=18

18.18.18=5832սմ խ

1017.Ոչ

1018.20մ,17մ,15մ։

1019. 1794

19.12.18

210.Գիրքը պայուսակում է, գիրքը գրադարակում է, գիրքը հեռուստացույցի կողքն է, գիրքը պահարանում է, գիրքը սեղանի կողքն է, գիրքը ձեռքիս է, գիրքը աթոռի վրա է, գիրքը լճի կողքն է։

211. Երեխան դպրոցում է։

Երեխանն տանն է։

Երեխան դասարանում է։

Երեխան բակում է։

Երեխան փողոցում է։

Երեխան մանկապարտեզում է։

212. Դժկամությամբ անել

Անսկզբունք գործել

Տխրությամբ դիմավորել

Հանգիստ սպասել

Անտարբեր պաշտպանել

Հանդարդ մտածել

Անհավես պաշտպանել

Հանգիստ մտածել

213.Լուսամուտով սենյակ

դռնով պահեստ
ծխնելույզով վառարան

դանակով մորդել

շնորհքով նստել

կարգով գնալ

214.Կարգադրությամբ- ըստ կարգադրության համաձայն

Նախասիրություններով- ըստ նախասսիրությամբ

Որոշմամբ- որոշման համաձայն

Պատասխաններով- պատասխանների միջոցով

Դիմումով- դիմումի միջոցով

Պատմածով- ըստ պատմածի

Խնդրանքով- խնդրանքի միջոցով

215. Քյոսենբերգում, մոլորակի , համակարգի, տիեզերքի, ընթացքում, քաղաքից, գյուղ, Քյոսենբերգից

208.

Իր բույնը հյուսել էր մեր այգու ամենամեծ ծառի վրա: Չմոտենաս իմ բույնին, ձագուկներս հանկարծ կվախենան: Ճուտը գլուխը բույնից դուրս էր հանել ու սպասում էր մորը: Այդ թռչունին իր ձագերով ու բույնով կբերեմ, որ իմ այգում ապրի: Ձագուկները կծկվել էին բույնում ու վախեցած նայում էին: Գիշերվա փոթորիկից հետո ծովը հանգստանում էր: Մեքենան մոտենում էր ծովին արդեն լսվում էր նրա շառաչը: Որոշեց ծովից հեռու ապրել, որ մոռանա այդ դեպքը: Փոթորկուն ծովով հիանում եմ, բայց և վախում եմ լեռնացող ալիքներից: Ամբողջ օրը լողում էր ծովում ու վերադառնալու մասին չէր մտածում: Իմ գրիչը լավ չի գրում: Ձեռքը գցեց ընկերոջ գրչին ու ծոցատետրում ինչ որ բան նշեց: Ամբողջ թանաքը գրչից դուրս էր հոսել, ու պայուսակը տեղ-տեղ սևացել էր: Այդպիսի բաները սովորական գրչով չեն գրում:

Новогодная сказка

Жил был один мальчик. Этого мальчика звали Том. Том был из бедной семьи. Да Тoм был бедним, но он был очень добрым. У него была лишь одна игрушка. Это был игрушечний медведь.
Накануне рождества его одноклассники хотели самокаты, санки и другие игрушки. Но Том несмотря на его бедность хотел чтобы все больные выздоровели и чтобы все люди стали добрее. Во время нового года Дед Мороз увидел письмо Тома, и решил что в будушчем Том будет новым Дедом Морозом.

Ինքնաստուգում

Ինքնաստուգում

 1. Անհրաժեշտության դեպքում թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը և ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

12 և 16

ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 48-ն է, իսկ ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 4-ն է

 8 և 64

ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 64-ն է, իսկ ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 8-ն է

3 և 7

ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 21-ն է, իսկ ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-ն է

5 և 12

ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 60-ն է, իսկ ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 1-ն է

 • Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝ 7 սմ, 8 սմ, 12 սմ։ Հաշվել ուղղանկյունանիստի ծավալը։

7*8*12 =672

 • Հաշվել 9 դմ կող ունեցող խորանարդի ծավալը։

9*9*9 =729

 • Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝ 12 սմ, 14 սմ, 15 սմ։ Հաշվել ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը ։

12*14*15*2 =5040

 • Հաշվել 9 դմ կող ունեցող խորանարդի մակերևույթի մակերեսը ։

9*9*9*2 = 1458

 • Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 6897592* թիվը առանց մնացորդի կբաժանվի 4-ի։

4, 8

 • Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 5*02 թիվը առանց մնացորդի կբաժանվի 3-ի։

2,5,8

 • Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 4*18 թիվը առանց մնացորդի կբաժանվի 9-ի։

5

 • Աստղանիշի ի՞նչ արժեքների դեպքում 89152* թիվը առանց մնացորդի կբաժանվի 4-ի։

4, 8

 1. Գծեք մի շրջանագիծ, որի տրամագիծը 18 սմ է։ Ինչի՞ է հավասար այդ շրջանագծի շառավիղը։

9 սմ

 1. 2 շրջանագծի կենտրոնների հեռավորությունը 15 սմ է։ Շրջանագծերի շառավիղներն են՝  8 սմ և 5 սմ։ Կհատվե՞ն արդյոք այդ շրջանագծերը։

Չեն հատվում

 1. A(50) , B(60) և C(130) կետերից ո՞րն է կոորդինատային ճառագայթի վրա ավելի աջ գտնվում, իսկ ո՞րն է ավելի ձախ գտնվում։

Ավելի ձախ  A(50), ավելի աջ C(130)

 1. Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 54 է, թերի քանորդը՝ 25, մնացորդը՝ 8։

1358

 1. Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 27-ի բաժանելիս։

2h6

 1. Գտիր բաժանարարը, եթե բաժանելին 36139 է, թերի քանորդը՝ 30, մնացորդը՝ 19։

1204