1.A little bit.

2.Yes, I always get to school on time .

3.Yes, but sometimes.

4.No one.

1.Kate forgot her homework at home.
2.Charlie forgot his trainers.
3.Mom went back home because she forgot her bag.
4.Kate asked mom to turn the radio on .
5.The man on the radio says that it is Sunday.

31-01-19

.Քո դպրոցն համեմատի՛ր  Թումանյանի դպրոցի  հետ և գրի՛ր փոքրիկ պատում:

Հովհաննես Թումանյանի դպրոցում ես ոչ մի դեպքում չէի ցանկանա լինել։ Դասապրոցեսի ընդացքում բռնություն կիրառելը ոչ միայն հիմարություն է, այլ նաև վայրենիություն։ Բռնություն օգտագործելու դեպքում երեխան կարող է հոգեբանական վնասվածք տալ երեխային, որը ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Այդ տարիների սքզբունքների ամենավատը այն չէր, որ բռնություն էին կիրառում, այլ այն, որ դա սովորական երևույթ էր բոլոր քաղաքներում։ Ինձ հայտնի նույնիսկ ամենախիստ դպրոցը համեմատած Սհակ վարժապետի դպրոցի դրախտ է։ Ես հպարտ եմ, որ ապրում եմ, ոչ թե 150 կամ 200 տարի առաջ: Հիմա էլ կան խնդիրներ, բայց նրանք մանրուք են համեմատած անցյալի խնդիրներին։

Հովհաննես Թումանյան. Ինքնակենսագրություն

Մաս 1-ին

Մեր տոհմը Լոռու հին ազնվական տոհմերից մեկն է։ Իր մեջ ունի պահած շատ ավանդություններ։ Այդ ավանդություններից երևում է, որ նա եկվոր է, բայց պարզ չի՛, թե որտեղից։ Թե եկվոր է՛լ է, անհերքելի հիշատակարանները ցույց են տալիս, որ նա վաղուց է հաստատված Լոռու Դսեղ գյուղում։

Իմ հայրը, Տեր Թադեոսը, նույն գյուղի քահանան էր։ Ամենալավ և ամենամեծ բանը, որ ես ունեցել եմ կյանքում, այդ եղել է իմ հայրը։ Նա ազնիվ մարդ էր և ազնվական՝ բառի բովանդակ մտքով։ Չափազանց մարդասեր ու առատաձեռն, առակախոս ու զվարճաբան, սակայն միշտ ուներ մի խոր լրջություն։ Թեև քահանա, բայց նշանավոր հրացանաձիգ էր և ձի նստող։

Իսկ մայրս բոլորովին ուրիշ մարդ էր։ Երկու ծայրահեղորեն տարբեր արարածներ հանդիպել էին իրար։ Մայրս` Սոնան, որ նույն գյուղիցն էր, սարում աչքը բաց արած ու սարում մեծացած, մի կատարյալ՝ սարի աղջիկ էր, ինչպես գյուղացիքն են ասում,— մի «գիժ պախրի կով»։ Նա չէր կարողանում համբերել հորս անփույթ ու շռայլող բնավորությանը, և գրեթե մշտական վեճի մեջ էին այդ երկու հոգին։ Ա՛յդ էր պատճառը, որ հայրս երբեմն թաքուն էր տեսնում իր գործը։ Շատ է պատահել, որ մայրս տանից դուրս է գնացել թե չէ, ինձ կանգնեցրել է դռանը, որ հսկեմ, ինքը՝ ցորենը լցրել, տվել մի որևէ պակասավոր գյուղացու կամ սարից իջած թուրքի շալակը։

Իրիկունները, երբ տուն էինք հավաքվում, մայրս անդադար խոսում էր օրվան անցածի կամ վաղվան հոգսերի մասին, իսկ հայրս, թինկը տված՝ ածում էր իր չոնգուրն ու երգում Քյորօղլին, Քյարամը կամ ո՛րևէ հոգևոր երգ։

Ահա այս ծնողներից ես ծնվել եմ 1869 թվի փետրվարի 7-ին։ Մանկությունս անց եմ կացրել մեր գյուղում ու սարերում։

Մի օր էլ մեր դռանը մայրս ճախարակ էր մանում, ես խաղում էի, մին էլ տեսանք, քոշերը հագին, երկար մազերով ու միրուքով, երկաթե գավազանը չրխկացնելով, մի օտարական անցավ։

– «Հասի՛ր, էդ կլեկչուն կանչի՛ր, ամանները տանք, կլեկի»,– ասավ մայրս։ Խաղս թողեցի, ընկա ուստի ետևից կանչեցի։ Դուրս եկավ, որ կլեկչի չէ՛, այլ՝ մեր ազգականի փեսա՝ տիրացու Սհակն է։ Սկսեցի զրույց անել։ Տիրացուն խոսք բաց արավ իր գիտության մասին։

– Տիրա՛ցու ջան, բա ի՜նչ կըլի, մեր գեղումը մնաս, երեխանցը կարդացնես,– խնդրեց մայրս։

– Որ դուք համաձայնվեք, ինձ պահեք, ես էլ կմնամ, ի՜նչ պետք է ասեմ,– հայտնեց տիրացու Սհակը։

Գյուղումն էլ տրամադրություն կար, և, մի քանի օրից հետո, տիրացու Սհակը դարձավ Սհակ վարժապետ։ Մի օթախում հավաքվեցին մի խումբ երեխաներ, տղա ու աղջիկ շարվեցին երկար ու բարձր նստարանների վրա, եղավ ուսումնարան, և այստեղից սկսեցի ես իմ ուսումը։

Մեր Սհակ վարժապետը մեզ կառավարում էր «գաւազանաւ երկաթեաւ»։ Իր երկաթե գավազանը, որ հրացանի շամփուրի էր նման, երբեմն ծռում էր երեխաների մեջքին, ականջները «քոքըհան» էր անում և մեծ կաղնենի քանոնով «շան լակոտների» ձեռների կաշին պլոկում։ Ես չե՛մ կարողանում մոռանալ մանկավարժական այդ տեռորը։

Վարժապետի առջև կանգնած երեխան սխալ էր անում թե չէ՝ սարսափից իրան կորցնում էր, այլևս անկարելի էր լինում նրանից բան հասկանալ, մեկը մյուսից հիմար բաներ էր դուրս տալի։ Այն ժամանակ կարմրատակում,  թևերը էտ ծալելով, տեղից կանգնում էր վարժապետը ու բռնում… Քիթ ու պռունկն արյունոտ երեխան, գալարվելով, բառաչում էր վարժապետի ոտների տակ, զանազան սրտաճմլիկ աղաչանքներ անելով, իսկ մենք, սփրթնած, թուքներս ցամաքած, նայում էինք ցրտահար ծտերի նման շարված մեր բարձր ու երկար նստարանների վրա։ Ջարդած էրեխային վերցնում էին մեջտեղից։ – «Արի՛»,– դուրս էր կանչում վարժապետը հետևյալին…

Մաս 2-րդ

Մի երեխայի ուսումնարան ղրկելիս հայրը խրատել էր, թե՝ «վարժապետն ի՛նչ որ կասի, դու էլ էն ասա»։ Եկավ։

Վարժապետն ասում է՝ «Ասա՛ այբ»։

Նա էլ կրկնում է՝ «Ասա՛ այբ»։

– Տո շա՛ն զավակ, ես քեզ եմ ասում «Ասա ա՛յբ»։

– Տո շա՛ն զավակ, ես քեզ եմ ասում՝ «Ասա ա՛յբ»։

Այս երեխայի բանը հենց սկզբի՛ց վատ գնաց, և այնքան ծեծ կերավ, որ մի քանի ժամանակից «ղաչաղ» ընկավ, տանիցն ու գեղիցը փախավ, հանդերումն էր ման գալի։ Բայց մեր Սհակ վարժապետի չարությունից չէ՛ր դա։ Այս տեսակ անաստված ծեծ այն ժամանակ ընդունված էր և սովորական բան էր մեր գյուղական ուսումնարաններում։

Գյուղացիներից էլ շատ քչերն էին բողոքում։ Այդ ծեծերից ես չկերա, որովհետև վարժապետը քաշվում էր հորիցս, բայց մանավանդ մորիցս էր վախենում։ Չմոռանամ, որ Սհակ վարժապետին սիրում էին մեր գյուղում և մինչև օրս հիշում են։

Տասը տարեկան, մեր գյուղից հեռացել եմ Ջալալօղլի, ուր մեծ և օրինակելի ուսումնարան կար, այդ ժամանակ՝ Լոռում շատ հայտնի «Տիգրան վարժապետի» հսկողության տակ։ Այնտեղից էլ անցել եմ Թիֆլիս, Ներսիսյան դպրոց, որ չե՛մ ավարտել։

Շատ վաղ եմ սկսել ոտանավոր գրել։ 10–11տարեկան ժամանակս Լորիս-Մելիքովի վրա երգեր էին երգում ժողովրդի մեջ։ Այդ երգերին տներ էի ավելացնում և գրում էի զանազան ոտանավորներ – երգիծաբանական, հայրենասիրական և սիրային։ Սիրային ոտանավորներից մեկը, մի դեպքի պատճառով, տարածվեց ընկերներիս մեջ ու մնաց մինչև օրս։ Ահա՛ այդ ոտանավորը.

Հոգո՛ւս հատոր,
Սըրտի՛ս կըտոր
Դասիս համար
Դու մի՛ հոգար.
Թե կա՛ն դասեր,
Կա՛ նաև սեր,
Եվ ի՜նչ զարմանք,
Ի՛մ աղավնյակ,
Որ կենդանի
Մի պատանի
Սերը սըրտում՝
Դաս է սերտում։

Այս ոտանավորը գրված է 1881 կամ 82 թվին։ Չեմ կարող չհիշել, որ այն ժամանակ ոտանավոր էր գրում և՛ իմ փոքր եղբայրը, որ կարդում էր ինձ հետ, և միշտ գտնում էին, որ նա ինձանից լավ է գրում։

Իմ տպված ոտանավորների մեջ ամենավաղ գրածը «Շունն ու Կատուն» է, որ գրել եմ 1886 թվին։ 1888 թ. ամուսնացել եմ։ Ծառայության եմ մտել մի քանի տեղ, բայց ամեն տեղ էլ չե՛ն հավանել, այնպես որ,  «Պոետն ու Մուզայի» մեջ ուղիղն եմ ասել։ Սկզբնական շրջանում սիրել եմ ռուս բանաստեղծ Լերմոնտովին, ավելի ճիշտը  նրա ա՛յն գործերը, որ սովորել եմ ուսումնարանում։ Բայց, հենց որ ծանոթացել եմ եվրոպական բանաստեղծների և ավելի լայն գրականության հետ, այն օրվանից ինձ համար ամենասիրելին մնում է Շեքսպիրը։

Ինձ դուր եկավ, ավելի կոնկրետ տպավորեց այն հատվածը, երբ Հովհաննես Թումանյունը պատմում է իր առաջին դպրոցի մասին։ Ինձ համար այդ տարիների սկզբունքները վայր էր։ Ես չեմ ասում, որ հիմա չկա բռնություն դպրոցներում, բայց բռնության դեպքում ուսուցչին կարող են նույնիսկ դատապարտել։ Ես դեմ եմ բռնությանը ընդհանրապես և այդ պատճառով էլ ինձ տպավորեց այս հատվածը։

Հառիճավանք

Հառիճավանք (նախկինում նաև՝ Ղփչաղավանք), միջնադարյան եկեղեցական համալիր Հայաստանում։ Այն հնագույն միջնադարյան հայկական վանքերից է։ Ամենահին շինությունը 7-րդ դարում կառուցված Ս. Գրիգոր եկեղեցին է։ Նրան կից կան 13-րդ դարում կառուցված երկհարկանի աղոթարաններ։ Վանքի գլխավոր եկեղեցին կառուցվել է Զաքարե և Իվանե եղբայրների հրամանով 1201 թվականին, այն խաչաձև գմբեթավոր մեծաչափ կառույց է։

Շիրակի մարզ

Շիրակի մարզը արտաքին սահման ունի հարևան երկու պետության`   Թուրքիային և Վրաստանին: Աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկություններից է նաև այն, որ Վրաստանի տարածքը`   Շիրակի մարզին հարող պետական սահմանի ամբողջ երկայնքով հիմնականում հայաբնակ է:Շիրակի մարզն իր անունը ստացել է պատմական Հայաստանի Այրարատ աշխարհի Շիրակ գավառից, որն ավելի ընդարձակ տարածություն էր գրավում:Մարզի բնական պայմանները և հարստություններըՇիրակի մարզում է գտնվում Աշոցքի սարահարթը, որի բարձրությունը 1800-2200 մետր է: Աշոցքի սարահարթում օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը իջնում է մինչև -46°: Դա Հայկական լեռնաշխարհի «ցրտի բևեռն է»: Այստեղ է գտնվում Արփի լճի ջրամբարը:Երկրակեղևի շարժումները Շիրակում տակավին շարունակվում են: Անցած դարում տեղի են ունեցել 1926 և 1988 թվականների ավերիչ երկրաշարժերը:Մարզի միակ խոշոր գետը Ախուրյան գետն է, որը սկիզբ է առնում Արփի լճից: Գետի ակունքի վրա կառուցվել է ամբարտակ, և բնական լիճը վերածվել է ջրամբարի: Թուրքիայի հետ սահմանային տեղամասում Ախուրյանի վրա կառուցվել է Ախուրյանի ջրամբարը, որը խոշորագույնն է Հայաստանում:Մարզի տարբեր մասերում հանդիպում են ուրարտական սեպագիր արձանագրություններ, տարբեր ժամանակների բերդերի ու ամրոցների ավերակներ, կամուրջների հետքեր, այլ հնություններ: Պետական սահմանից այն կողմ, Թուրքիայի տարածքում, ընդամենը մի քանի կմ-ի վրա երևում են Բագրատունյաց Հայաստանի մայրաքաղաք Անիի ավերակները:

Lesson 1

Student’s book` pg.  43, Ex 8, read the text, fill in many, much, few, little

We continue our talk about hobbies. Today we will meet Mr Pompton. He will show us his collection but he has asked us to hurry up because he has very little time to spare. Richard Pompton has an interesting hobby. He collects old TV sets. He has so many TV sets that they are everywhere in his house. There are many TV sets in the living room, in the bedroom, and even in the kitchen and in the bathroom! “Did you buy all of these TV sets yourself?” we asked him. “Oh, no, I don’t have that much money. Most of them came from people who didn’t want them anymore. Few(?) of the TV sets didn’t work when I got them. So I repaired them. Now all the TV sets work! “Thank you, Mr Pompton, for your time.” Mr Pompton’s hobby is very unusual indeed and very few people understand him.

pg, 43, ex. 10(write comparative or superlative adjectives)

1.My little sister thinks Maths is more difficult than History.
2.this student is a brightest  in the school.
3.this year I have a easiest subjects in my timetable than I had last year.
4.this student has a funniest nickname in the class.
5.our English language teacher is a best teacher in the world.
6.for me Literatue is more interesting than Maths.

Pg. 44, ex. 16: Match and Learn(Համապատասխանեցրու և սովորիր)

Maths do sums (solve different problems)

English translate new words.

PE run, jump and play.

History study past events.

Science do experiments.

IT learn how to use computers.

Art draw and paint pictures.

Literature recite poems by heart.

29-01-19

Դդումը շատ օգտակար է,

Դու նրա հետ ընկերացիր,

Ու չես լինի դու տկար,

Միայն նրան համտեսիր։

Ղեվոնդիկը կամակոր,

Անդրդվելի, ինքնասած

Փլավ երբեբք չի ուտի։

Այ դու նրան

Մաստակ տուր

Առիթը բաց չի թողնի։

Դդում

Հայտնի է 13 տեսկի դդում, Հայաստանում մշակության մեջ՝ 3 տեսակ՝ խոշորապտուղ, կարծրակեղև կամ սովորական և մուշկային։Դդումն ունի բազմաթիվ տեսակներ, որոնք օգտագործվում են որպես սնունդ: Քուքուրբիտա տեսակները նրանցից ամենապահանջվածներն են, օգտագործվում են սննդային արդյունաբերության մեջ, տարբեր եղանակներով կերակուների պատրաստման համա

25-01-19

1.Պատմվածքից դուրս գրի՛ր հինգական գոյական, ածական, բայ և դրանցով կազմի՛ր նախադասություններ։

Գոյական-կիրճ, անտառը, երկինք, եղջերու, ծաղիկներ

Ածական-ամենագեղեցիկ, խորը, հպարտ, կանաչ, ծանր

Բայ-վազել, զարթնել, մոտենալ, պահել, դուրս գալ

Ես իմ դասարանի հետ գնացել եմ Հրազդանի կիրճ։

Ամենագեղեցիկ երկինքը մեր գյուղի անտառի երկինքն է։

Նոր հալված ձյան տակից երևում էր նորածիլ կանաչ խոտը։

Եղջերուն գեղեցիկ ծաղիկները տրմրորելով վազում էր անտառներով։

Իմ հայրիկը փոքր ժամանակ ընկել էր խորը փոսը։

Հայրը հւպարտ նայում էր, թե ինչպես է մեդալ ստանում իր որդին։

Իմ եղբայրը շատ է սիրում ծանր ռոք լսել։

Ես շատ եմ նյարդայնանում, երբ ինձ զարթնեցնում են խորը քնից։

Երբ ես մոտենում եմ կանաչուն իմ սիրտը սկսում է խարնել։

Իմ ընկերը շատ է սիրում ընտանի կենդանիներ պահել։

Սլացիկ խելք ունենալու դեպքում կարելի է խելացի ձևով դուրս գալ։

2.Շարունակի՛ր պատմվածքը՝ ավելացնելով 4-5 նախադասություն։

Ինչո՞ւ մարդը պետք է ապրի ուրիշ կենդանիների կյանքի հաշվին, ինչո՞ւ մարդը լինելով խելացի արարած չի գտնում այլնտրանք։ Ինչո՞ւ մարդիկ չեն մտածում ուրիշների մասին։ Եթե այսպես շարունակվի մարդը կգործանի ընքը իրեն։ Մարդիկ եղեք մի քիչ ավելի խելամիտ։

24-01-19

<<Խաղաղ հպարտությամբ>> եղջերուն հպարտ ու չքնաղ էր, ինչպես բնության ամենագեղեցիք արարածը, իսկ կրակելուց հետո նա շատ խեղճ և անօգնական էր։

Հերսը իրեն մեղավոր էր զգում, որովհետև մարդը պատճառ էր դարձել, որ բնության ներդաշնակությունը խախտվի