Սեպագիր

Ինչպես ցույց են տվել լեզվաբանները, վանյան սեպագիր արձանագրությունների լեզուն ազգակից է խուռիերենին։ Մեզ են հասել ավելի քան 800 արձանագրություններ, որոնցից մի քանիսը բաղկացած են մի քանի հարյուր տողից։ 

Արձանագրությունները, որ բավականին միատիպ են և ոճով միատեսակ, պարունակում են 500-ից մի փոքր ավելի բառեր, որոնց մի մասի նշանակությունը մինչև օրս պարզված չէ։ Ըստ երևույթին վանյան սեպագրերի լեզուն շատ արագ դադարեց օգտագործվել առօրյա կյանքում, որի հետևանքով արձանագրությունների լեզուն խիստ աղքատիկ է, միօրինակ ու միալար։ Նրանցում միևնույն բառերն անընդհատ կրկնվում են։ Տերության տարածքային աճի հետ մեկտեղ այդ լեզուն, որպես արքունի գրագրության լեզու, տարածվել է տերության նվաճված երկրամասերում ևս։ Տերության բնակչության մեծ մասի համար այն անհասկանալի էր։ Վանյան սեպագիրը տերության սահմաններից դուրս երբեք չի օգտագործվել։ Մեծաթիվ հայ բնակչության ազդեցության հետևանքով վանյան լեզվում հայտնվում են արծիվ, ծառ, թիվ և այլ բառեր, իսկ հայերը փոխ են առնում այնպիսի բառեր,ինչպիսիք են բուրգը, ծովը, ուղտը և այլն։Վանյան սեպագիրը փոխ է առնված ասսուրականից։ Սեպագիրն այբուբենային գրից տարբերվում է նրանով, որ այնտեղ մի քանի տասնյակ տառերի փոխարեն (օրինակ՝ ա, դ, ժ, թ) հանդիպում են վանկեր նշանակող հարյուրավոր սեպախմբեր՝ բա, բի, բու, ագ, իգ, ուգ և այլն։ Սեպախմբերը կարող են և բառեր նշանակել՝ տուն, ձի, ուտել, գնալ և այլն։ Հարկ է խոստովանել, որ մենք այսօր էլ օգտվում ենք այդպիսի նշաններից. օրինակ՝ գրում ենք 2 և կարդում ենք երկու, թեև այնտեղ գրված չէ ե-ր-կ-ու։ Սակայն սեպագրերում այդպիսի նշանները բազմաթիվ են։ Վանյան արձանագրություններն իրենց բովանդակությամբ նվաճումների կամ ռազմական հաջող արշավանքների նկարագրություններ են կամ էլ շինարարական ու կրոնական բնույթի գրություններ։  Սեպագրով գրել են սովորաբար քարի վրա, թեև սեպագիր արձանագրություններ պահպանվել են նաև մետաղե իրերի և կավից պատրաստված սալիկների վրա։ Չնայած գիտնականների մեծ սպասելիքներին, մինչև օրս կավից պատրաստված սալիկների վրա գրված գրությունների գրադարաններ չեն հայտնաբերվել։ Սեպագրից զատ օգտագործվել են տեղական մեհենագրերը, որոնց վերծանությունը դեռ նոր է սկսվել, սակայն առաջին արդյունքները խոսում են համակարգի հայալեզու լինելու մասին։

Ինքնաստուգում

Լրացրե՛ք նախադասությունը:
1. Քիմիական ռեակցիաների ընթանալու անհրաժեշտ պայմաններ են հպվելն է ։ 2. Բոլոր քայքայման ռեակցիաներում մեկ բարդ նյութից ստացվում են մեկից ավելի
նյութեր։
3. Թթուների լուծույթներում մանուշակագույն լակմուսը ստանում է կարմիր գույն։
2.Ընտրե՛ք ճիշտ պնդումերը:
1. Նյութերի՝ միմյանց հետ փոխազդելու կարեւոր պայմաններից մեկը դրանց հպվելն է։
2. Օքսիդը երկու տարրերի ատոմերից բաղկացած բարդ նյութ է, որոնցից մեկը ջրածինն է։
3. Կրակը հանգցնելու պայմաններն են ջերմաստիճանի իջեցումը եւ թթվածնի մուտքի դադարեցումը։

3.1.Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։
այրման

2.Բերե՛ք ձեզ հայտնի մի քանի օքսիդների օրինակներ։

Ժանգ, ջուր, ջրածնի պերօքսիդ, ածխաթթու գազ, ածխածնի օքսիդ։

3.Ի՞նչ հատկություններ ունեն թթուները: Բերե՛ք թթուների օրինակներ:
Թթուները ունեն ուտիչ հատկություն;

Ծծմբաթթու, կիտրոնաթթու, աղաթթու, ազոտային թթու, ազոտական թթու։

4.Քանի՞ հիմք կա հետեւյալ շարքերում՝
ա) CaO, HCl, NaOH, P2O5, KOH, Ca(OH)2, H2SO4, Mg(OH)2, Fe(OH)2, CO2, HF.
5
բ) H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NO2, Al2O3, Ni(OH)2, Fe2O3:
2

6.Ո՞ր նյութերը են  պարզ    Cu ,O2, P, H2SO4,CO, NO, NH3Fe,

7.Ո՞ր նութերն են բարդ      SO2 ,H2SO4,   CO,   O2  , H2,   HNO3,   H3PO4,   CO2

Դասարանկան աշխատանք

1.Քայքայման և միացման ռեակցիայի մասին.

Քայքայման ռեակցիա կոչվում է այն ռեակցիա, որի ժամանակ բարդ նյութը քայքավում է և դառնում է երկու պարզ նյութ։

Միացման ռեկցիան կոչվում է այն ռեակցիան է, որի ժամանակ երկու պարզ նյութ միանում են և ստացվում է բարդ նյութ։

Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիաներ.
ա) C + O2 =CO2   բ)H2O=H2+O2

գ) H2 + S = H2S     դ)Fe+S=FeS

3.

Տնային աշխատանք

1.Նշիր թ՞ե ,որ նյութը քանի քիմիական տարրից է կազմված.

H2O2-2,HNO3-3,BaO-2, Fe3O4-2, Al(OH)3,H2SO4-3:

2. Փորձիր նշել այն գազերի անունները, որոնք կարող են նպաստել թթվային անձրևի առաջացմանը:

Ծծումբ և ազոտ

2.Առանձնացրու օքսիդները, թթուները, հիմքերը
Օքսիդ – NaO, SO2, CO, NO
Թթու – HCl, H3PO4, HF, H2SO4, HNO3, H2SO3
Հիմք– NaOH, Ca(OH)2, KOH, Fe(OH)2

Լույս թունելի վերջում

Ինչ որ ժամանակ առաջ մի շատ բարի և ընդհանրապես շատ լավ մարդ էր ապրում։ Նա այնքան լավն էր, որ նույնիսկ թագավորը իր գահն էր առաջարկում, բայց նա այնքան համեստ էր, որ հրաժարվում էր։ Նրա բարության համար աստավածները նրան պարգևատրեցին և տվեցին գերբնական շնորհներ։ Նա կարողանում էր թռչել, բժշկել և այն ամենը ինչը հասու չէր սովորական մահկանացուին։ Սկզբից օգնում էր, բուժում էր, իսկ որոշ ժամանակ անց նա սկսեց գլուխ գովալ, հետո մարդկանց գովքից գոռոզացավ, և սկսեց չօգնել մարդկանց՝ պարզաբանելով, թե ժամանակ չունի։ Նա այնքան է հզորանում և չարանում, որ․․․

1-րդ ավարտ
աստվածները հասկանում են, որ սխալվել են և խլում են բոլոր ուժերը նրանից և դժոխքում առանձին կաթսա են հատկացնում նրան։ Նա մինչև հիմա վառվում է իր կաթսայի մեջ։

2-րդ ավարտ

աստվածները հասկանում են, որ նրանք հրեշ են ստեղծել և արդեն ուշ է նրան կանգնեցնել։ Նա սպանում է բոլոր անմահներին և դառնում է բոլոր տիեզերքների տիրակալը։

3-րդ ավարտ

աստվածները հասկանում են, որ սխալվել են և խլում են բոլոր ուժերը և ջնջում են բոլոր մարդկանց հիշողությունը։ Իսկ հիմա նա սովորական մահկանացու է՝ իր հիշողություններով ու նախանձով, որ կորցրեց այն ամենը ինչ ուներ։ Այդ մահկանացուն ես եմ, այսօր ես դրաձա 298 տարեկան։ Նա խոնարհվեց հոգեբուժարանի բեմի առջև։

My school

 1. I went in my school in September of 2014. In my first day I made many friends.
  I go to school by school bus and go home by common bus.
  My favorite subject at school is math, because I want to be engineer.
  There are twenty-five children in class. I think that the best number of students in a class is twenty-five
  In break we go to the class, play video-games, go to buy some snacks and chat.
  I don’t get much homework, but it’s helping me to learn.
  I do two days sport each week. Sport is important in each age.

My school

 1. When did you start school? Do you remember your first day?
  I went to my school in September of 2014. In first of September I befriend with my friend Hrayr.
 2. How far do you have to travel from home to school? How do you get to school

I go to by school bus and go home by ordinary bus.

Do you enjoy school life? What did you like and dislike about it?
I like school, because day by day I learn and get new knowledge. This educomplex is better than the ordinary schools.

Who is your favorite teacher? What do you remember about him or her?
My favorite teacher are Mrs Tatev. She are my first teacher.

What is your favorite subject at school? Why?
My favorite subject at school is math, becouse I want to become an engineer.

Do you have to wear a uniform to school?
Of course not.

How many children are there in your class? What is the best number of students for a class?
There are twenty-five people in our class. The best number of students are twenty-five

What do you and your classmates do during your lunch break?
We are play video-games, go to buy some snacks.

Do you get a lot of homework? Do you think it helped you learn?
I don’t get much homework, but I do all homework.

How much sport do you do at school? Is sport important for school kids?
I do two days sport each week. Sport is important in each age.