Christmas story

There was a very poor boy, who lived in England. He had a dream. He lived in street, but he wanted to live in a house. The Christmas was coming. All kids wanted to get toys, expect him. He wanted a family, a roof over his head. On the Christmas night he fell asleep, but when he got up in a house. Santa made his dream true.

Այս տարվա ընծաները

Այս տարի ես ունեցա նոր ընկերներ։ Հին վատ ընկերը սկանդալով հեռացավ հեր դպրոցից։ Նա նեղացնում էր թույլերին և շատ մեծամիտ էր։ Ստացա նոր գիտելիքներ։ Եկա մայր դպրոց։ Շատ ճամփորդեցի։ Մի խոսքով ունեցա շատ հիանալի տարի ունեցա։

Ձմեռ պապի գաղտնիքը

Մի անգամ նոր տարվա նախաշեմին Ձմեռ պապը ինչպես միշտ նվերներ էր պատրաստում։ Պատրաստում էր, պատրաստում, բայց հանկարծ կանգ առավ։

-Ի՞նչ եղավ,- հարցրեց էլֆերից մեկը։

-Ես հոգնել եմ,-պատասխանեց ձմեռ պապը։

-Լավ,- ասաց էլֆը,-հանգստացեք և շարունակեք։

-Դու ինձ սխալ ես հասկացել։ Ես հոգնել եմ այս ամենից։ Ոչ ոք չի գնահատում ինձ։ Ես չեմ պատրաստելու նրանց համար նվերներ։

Այս խոսքերից հետո ձմեռ պապը կտրուկ արթնացավ։ Նա հասկացավ, որ դա երազ էր, բայց դա այն էր ինչ նա իրականում զգում էր։ Նա զգում էր, որ իրեն չեն գնահատում և ստիպված նվիրում էր նվերները, որովհետև նա հաշվում էր, որ դա իր պարտքն է։
Պետք չէ հիաստափեցնել Ձմեռ պապիկին, գնահատեք իրեն և ձեզ լավ պահեք

When exactly is Christmas Day?

No one knows when Jesus was born. Early Christians tried to calculate the date of Christ’s birth when Mary was told she was pregnant. If this is taken as the conception of Christ, nine months later it is 25 December.

Others say Jesus and Mohammed shared the same birthday. Mohammed was born on the 12th of the Muslim month of Rabi-ul-awal in the 7th century which this year was celebrated in April. Muslims use a lunar calendar, so Mohammed’s birthday will eventually fall in December. Most Eastern Orthodox churches celebrate Christmas on 7 January.Christmas was first celebrated on 25 December in the 5th century in the time of the Constantine, the first Christian Roman emperor.

Read the text, translate it.

Answer the questions.

 • Did it snow last year at Christmas?
  yes, it did
 • Did you believe in Santa Claus when you were a child?
  yes, but now I don’t believe .
 • Did you enjoy last Christmas?
  yes, of course
  Do people behave differently during Christmas?
  I don’t know.
  • Do they try to be better?
   yes, they do
  • Do you donate something (money, clothes…) to charities? 
   No, I don’t
 • Do you celebrate Christmas in your country?
  yes, of course
 • Do you celebrate Christmas in a special way?
  no, we don’t
 • Do you celebrate Christmas in a traditional way?
  yes, we do
 • Do you enjoy Christmas time?
  yes, of course
 • Do you enjoy singing Christmas songs?
  no, i don’t
 • Do you exchange presents with your friends at school?
  no, we don’t
 • Do you go to church on Christmas day?
  no, we don’t
 • Do you hang up a stocking?
  no, we didn’t
 • Do you have a Christmas party at school?
  yes, we have
  Do you have a Christmas tree?
  yes, of course
  • If so, how do you decorate it?
   We hang Christmas balls
  • When do you put it up?
   i don’t now
  • When do you take it down?
   i don’t now
  •  Is it real or artificial?
   Our Christmas tree are real.

Բացատրում եմ կարդացածս

Հեքիաթը պատմում է մի ընտանիքի մասին, որի բոլոր անդամները Սուրբ Ծննդյան օրերին զվարճացնում էին մարդկանց: Նրանք բավական փող չէին վաստակում նվերներ գնելու համար, բայց հայրը ասում էր, որ Սանտան բացի խաղալիքներից նաև սեր և հույս է նվիրում։

Բուրխարդների որդին մեծանալով որոշում է դառնալ քահանա։ Սուրբ Ծննդյան նախաշեմին, Աստվածամայրը որոշում է իջնել երկիր Հիսուսը գրկին։ Աստվածամայրը հայտնվում է այն միաբանությանը, որի շարքերում էր կրտսեր Բուրխարդը։ Քահանաները հերթով ցույց էին տալիս իրենց երախտագիտությունը, բայց երբ հերթը հասավ կրտսեր Բուրխարդին՝ որոշեցին, որ բավական է։ Բայց նա իր զամբյուղից մի քանի նարինջ վերցրեց և սկսեց նետել դրանք վերև և բռնել` հիանալի շրջան ստեղծելով օդում: Դա շատ դուր եկավ փոքրիկ Հիսիուսին և նա ծափահարեց։ Աստվածամայրը ընդառաջ գնաց և թույլ տվեց մի քանի վայրկյան գրկել ժպտացող Հիսուսին։

Թարգմանում ենք ամենահայտնի ամանորյա երգերը հայերեն:

We wish you a merry Christmas,We wish you a merry Christmas,We wish you a merry ChristmasAnd a happy New Year.Good tidings we bringTo you and your kin;We wish you a merry ChristmasAnd a happy New Year!

Մենք ցանկանում ենք Ձեզ Սուրբ Ծնունդ,
Մենք ցանկանում ենք Ձեզ Սուրբ Ծնունդ,
Մենք ցանկանում ենք Ձեզ Սուրբ Ծնունդ
Եվ ուրախ Ամանոր:
Բարի լուր ենք բերում
Ձեզ և ձեր հարազատներին
Մենք ցանկանում ենք Ձեզ Սուրբ Ծնունդ
Եվ ուրախ Ամանոր: