In class

 1.  I helped my mother in the kitchen.
 2. We  walked in the park.
 3. They  washed their clothes in the bathroom.
 4. We  watched an interesting film.
 5. Students  worked in the garden.
 6. Guna  played basketball.
 7. The girl  skiped very fast. (X2)
 8. It rained a lot.
 9. Henry  skied) down the hill.

Write the sentences using PAST SIMPLE all the verbs are regular

 1. It  snowed last winter.
 2. We  opened the door.
 3. Children smiled happily.
 4.  Martin listened to music.
 5. She  wanted a new dress.
 6. Ervin  counted the documents.
 7. A lot of people  skated on the lake.
 8. Nick  rested last summer.
 9. We painted the walls.
 10. The teacher  planted a tree.

Write the sentences using PAST SIMPLE all the verbs are regular

 1. We  waited for you.
 2. Ervin  fixed the bike.
 3. The girl  cleaned the house.
 4. We  searched for information.
 5. They  worked in the morning.
 6. She promised to help.
 7. They skied in winter.
  8. I  looked through the window.9
  You listened to music.
  10.    She  washed the cups and the plates.

Զատիկ

Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից և մահից հետո`   երեկոյան, բարեպաշտ մարդիկ Նրա մարմինն իջեցրին խաչից և դրեցին վիմափոր գերեզմանի մեջ՝ փակելով մեծ քարով: Երեք օր հետո`   կիրակի առավոտյան, յուղաբեր կանայք`   Մարիամ Մագդաղենացին, Հակոբի մայր Մարիամը և Սողոմեն, գնացին գերեզման՝ անուշաբույր յուղերով օծելու Քրիստոսի մարմինը, սակայն զարմանքով տեսան, որ քարայրի մուտքի քարը հեռացված է, գերեզմանը`   թափուր:
 Մինչ նրանք տարակուսում էին, երևացին երկու հրեշտակ և ասացին. «Ինչո՞ւ եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում: Այստեղ չէ, այլ Հարություն առավ»: Հարության լուրը կանայք ավետեցին առաքյալներին, որից հետո Հիսուսը երևաց նրանց: Քրիստոսի Հարությունը դարձավ քրիստոնեական վարդապետության և հավատի հիմքը: «Եթե մեռելների հարություն չկա, ապա և Քրիստոս հարություն չի առել: Եվ եթե Քրիստոս Հարություն չի առել, իզուր է մեր քարոզությունը, իզուր է և ձեր հավատը»:

Մենք Զատիկը նշում ենք տատիկիս տանը։ Մենք ներկում ենք ձվերը և ձվակռիվ խաղում։

Դասարանական աշխատանք

 •  Այբբենական կարգով դասավորի´ր՝
  • ուսուցիչներիդ անունները,
   Անահիտ
   Անի
   Գառնիկ
   Էմմա
   Լուիզա
   Հայարփի
   Հասմիկ
   Մերի
   Նառա
   Նունե
  • դպրոցին վերաբերող առարկաների անունները,
   Գիրք
   Գրիչ
   Դասասեղամ
   Համակարգիչ
   Մատիտ
   Տախտակ
   Տետր
   Համակարգիչ
  • այն առարկաների անունները, որոնք կուզենայիր ու­նենալ:
   Համակարգիչ
 •  Կետերի փոխարեն գրիր ամբողջ(ողջ) կամ բոլոր (ը)բառերը:

Բոլոր նախադասությունները ճիշտ են գրված:

Ամբողջ գիրքը մի օրում կարդաց:

Բոլոր խնդիրները փորձի´ր լուծել:

Ողջ խնդրագիրքն արդեն վերջացրել է:

Բոլորը վազում էին ինչ-որ մեկի հետևից:

Ողջ ժողովուրդն է սպասում քեզ:

Բոլոր մարդիկ ինչ-որ բանի են սպասում:

Ողջ հոտը շարժվեց ձայնի ուղղությամբ:

Բոլոր գառներն ու ուլերը ցրվեցին:

Ամբողջ աշխարհը ոտքի տակ է տվել:

Բոլոր երկրներում եղել Է:

Բոլորը նույն բանն են պնդում:

Ամբողջը կրակի բաժին դարձավ:

 • Նախադասությունն ընդարձակի´ր՝ ինչպե՞ս, ի՞նչ ձևով կամ ինչքա՞ն հարցերին պատասխանող բառեր կամ բառակապակցություններր ավելացնելով:

Հիվանդը դեղը կուլ չտվեց, որովհետև նա քնած էր:

Երկինքր մթնել էր, որովհետև Արևը նեղացավ ու գնաց:

Ծերունին ապրելուց հոգնել էր հոգնել էր:

Արջը կարծես փոքրացել էր, որովհտև չէր ուզում մեծել:

Քանդակագործի արհեստանոցում նստած քեզ էի սպասում:

 • Ջուր բազմիմաստ  բառը նախադասությունների մեջ գործածի´ր pեq հայտնի բոլոր իմաստներով:
  Ողեղդ ջուր է։
  Արդեն ջուր ես կապում։
  Ես ամեն օր ջուր եմ խմում։
 •    Այսօր, տանտիրուհի, մորեղբայր բառերով և այս օր(ը), տան տիրուհի, մոր եղբայր բառակապակցություններով նախադասություններ կազմի´ր:

Օրինակ ՝Հորեղբայրս մեծ ու գեղեցիկ այգի ունի: Հորս ամենամեծ եղբայրն արղեն թոռ ունի:

Այսօր շատ լավ օր էր։
Այս օրը շատ լավ սկսեց։
Իմ մոր եղբայրը ճաղատ է։
Ես ունեմ չորս մորեղբայր։
Այն տան տիրուհին շատ լավ մարդ է։

Տնային աշխատանք

Ե՛տ եկե՜ք…
Գարնան վարար գետ եկե՛ք
Անցա՜ծ օրեր, խի՛նդ ու սե՛ր,
Դարձե՜ք, իրար հետ եկե՜ք։

Այստեղ Թումանյանը ասում է, որ մարդը ինչքան մեծանում է այնքան շատ է սկսում կարոտել հին օրերեը։

Ա՛նց կացա՜ն…
Օրերս թռան, ա՛նց կացա՜ն.
Ախ ու վախով, դարդերով
Սիրտըս կերա՜ն, ա՛նց կացա՜ն։

Այս քառյակում Թումանյանը ասում է, որ կյանքում շատ արագ է անցնում և դրա ընթացքում անցնում տարբեր դժվարությունների միջով, հաղթահարում դրանք, իսկ վերջում մահանում։

Ո՜նց է ժպտում իմ հոգին
Չարին, բարուն,― ամենքին.
Լույս է տալիս ողջ կյանքիս
Ու էն ճամփիս անմեկին։

Այստեղ Թումանյանը ասում է, որ պետք է լինել բարի բոլորի հետ հանդեպ

Գործնական քերականություն

81. Տրված արմատների կրկնությամբ բառե´ր կազմիր: Գրությանն ուշադրությո´ւն դարձրու (ինչո՞վ Է տարբերվում  մյուս բարդ բառերի դրությունից):

Օրինակ՝ մեծ-մեծ:

Ծանր-ծանր, զույգ-զույգ, չորս-չորս, խիստ-խիստ, արագ-արագ, բաց-բաց, թաց-թաց:

82. Ածանցավոր բառերն առանձնացրո´ւ և արմատն

ածանցից գծիկով բաժանի´ր:

Օրինակ՝ ձկնիկ — ձկն (ձուկն) — իկ:

Տնակ — տն (տուն) — ակ:

ա) Շապ-իկ, մկն-իկ, զատիկ, ծաղիկ, բալիկ, մայր-իկ, աղջիկ, շն-իկ, փիս-իկ, գեղեցիկ, կապիկ, փոքր-իկ, սիրուն-իկ, կող-իկ (կոտլետ), տիկ, թիթեոն-իկ, ծիտ-իկ, քթ-իկ, տոտ-իկ, մատ-իկ:

բ) Գնդ-ակ, գետ-ակ, վանդակ, ելակ, կատակ, նապաստակ, առվ-ակ, զավ-ակ, բակ, գուշակ, որդ-յակ, դդյակ, կտակ, պատան-յակ, թի-ակ, թակ, բլր-ակ, վարդակ, սոխակ, մահակ, մոծակ:
գ) Գայլ-ուկ, բուկ, մանուկ, գառն-ուկ, ձագ-ուկ, ձուկ, ձի-ուկ, բազուկ,մուկ, աղմուկ, հատուկ, մարդ-ուկ, պոչ-ուկ, վհուկ, ձմերուկ:

83.  Նախադասությունն ընդարձակի´ր՝ կետերի փոխարեն փակագծում տրված հարցի պատասխանող բառեր   գրելով:

Ո´չ մարդիկ, ո´չ մկները, ո´չ էլ ագռավները չեն խաբի աղվեսին, նա բոլորից Էլ խորամանկ Է: (ինչե՞րր)

Ուտելիքը, ճամպրուկը, հեռադիտակը, ու քարտեզը վերցրինք ու ճամփա ընկանք: (ինչե՞րը)

Մի գիշերում ամբողջ անտառը լցվեց տզերով և սարդերով: (ինչերո՞վ)

Անտառներում, սարերում կամ ձորերում պետք Է փնտրեք: (որտե՞ղ)

Ծովահենները, զինվորները, սովորկան մարդիկ ու կոկորդիլսները պիտի գտնեն գանձը: (ովքե՞ր)

84.  Բառակապակցություններ կազմի´ր՝ հարցում արտահայտող  բառի  փոխարեն գոյականներ գրելով:

Սիրել մոր, հոգատարությունը:

Սիրահարվել ու՞մ, ինչի՞ն:

85.  Նախադասություններն  ավարտի´ր:

Աքլորներն իրար բզկտում էին, որովհհտև չկարողացան կիսել կերը։

Սարսափելի  փոթորկից  նավը շուռ կգար, եթե չլիներ Բոբը։

Փողոցում երեխաներից բացի մարդ չկար, ուրեմն բոլորը աշխատանքի են։

Փողոցում երեխաներից բացի մարդ չկար, իսկ մեծերը աշխատում էին։

Քանդակագործը գիշեր ու զօր աշխատում էր, երբ տրամադրություն էր ունենում։
Լավ եղանակին այնտեղ էի տանում շնիկիս, որ նա խաղա։

Բացատրում եմ կարդացածս․ԿՈՐՍՎԱԾ ՕՐԵՐ

Պատվածքը պատմում էր մի հարուստ մարդու մասին, որը նայում էր իր անցյալին և հասկանում, թե ինչքան սխալ է վարվել իր հարազատների նկատմամբ։ Պատմվածքի իմաստը նրանում է, որ մարդ պետք է ճիշտ որոշումներ կարողանալ կայեցնել։ Իմ կարծիքով մարդ ինչ որ բան անելուց առաջ պետք է մտածի, թե ինչի կհանգեցնեն իր այս կամ այն արարքները և վարվի այնպես, ուր նա ամենաքիչը կարուստ կկրի։
Կորուստ ասելով ես նկատի ունեմ ինչպես նյութական, այնպես էլ բարոյական։

Իմ ՀԱՅԵՐԵՆասիրությունը

Ես սիրում եմ իմ լեզուն։ Ընդհանրապես ես սիրում եմ իմ հայրենիքը և այն ամեն ինչը կապ ունի Հայաստանի հետ։ Ես հպարտանում եմ, որ Հայաստանը ամենհին երկրներից մեկն է։ Ամեն մարդ պետք է սիրի իր ծննդավայրն ու լեզուն։ Ես սիրում եմ իմ հայրենիքը և վերջ։

Перевод

Там где ветер играет свободно,
и вода шумит, бесконечно пеница,
там с его доброй и любимой мамой
жил  один очень беспокойной мальчик.

в черной хижине,
в старой хижине,
возле реки,
под деревьями,

и в один день пришел беспокойной мальчик,
и встал перед его доброй и любимой мамой,
«мама, я должен уйти»
единственное скучное место которое я знаю
эта черная хижина
эта старая хижина
возле реки,
под деревьями,