Իմ ուսումնական պլանը

Ընտրությամբ գործունեություն-հանդբոլ

Մարզաձև-ֆուտբոլ

Լրացուցիչ կրթություն-ոչ

Տրանսպորտի ծառայություն-Միակողմանի

Երկարացված օրվա ծառայություն-ոչ

16.04.20

1124. Կատարե՛ք հանում.
ա) 3,56 – 2,14=1,42
բ) 81,22 – 53,12=28,10
գ) 111,782 – 65,327=46,455
դ) 17,100 – 8,256= զ) 7,35 – 6,35=1
ե) 0,625 – 0,100=0,525

1126. Կատարե՛ք հանում.
ա) 3 – 0,1=2,9 ե) 25 – 10,38=14,62
բ) 5 – 2,63=,37
գ) 10 – 9,68=0,32
դ) 1 – 0,047=0,953
ե) 25 – 10,38=14,62
զ) 102 – 96,24=5,76

1128. Կատարե՛ք հանում.
ա) 1,037 – 1=0,037 գ) 8,002 – 8=0,002
բ) 3,263 – 2=1,263
գ) 8,002 – 8=0,002
դ) 11,397 – 9=2,397
ե) 107,03 – 56=51,03
զ) 34,56 – 29=5,56

1131. Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։
Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր
կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։
10,01-3,20=6,81
6,37-5,50=0,87
(6,81+0,87)*2=15,36

1134. Կատարե՛ք գումարում.
ա) –3,244 + 8,010=5,234
բ) 14,62 + (–0,37)=14,25
գ) 21,21 + (–4,80)=16,41
դ) –5,30 + 1,72=-3,58
ե) –0,34 + 7,72=7,38
զ) –0,85 + 9,46=8,61

13.04.20

1101. Համեմատե՛ք կոտորակները.
ա) 3,853 > 2,64
բ) 72,93 < 73,851
դ) 15,899 > 14,9
գ) 0,382 < 0,45
ե) 78832,91 > 78732,91
զ) 663,0001 > 663,0002

1102. Համեմատե՛ք կոտորակները.
ա) –6,73 > –6,81
բ) –0,432 > –1,431
գ) –11,2 > –11,21
դ) –3,756 < –3,706
ե) –0,38 > –1,001
զ) –5,555 < –4,999

1103. Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական կոտորակների միջև.
ա) 5,68 և 6,7
6
բ) 2,001 և 3,5
3
գ) 7,2 և 8,2
8
դ) 1,5 և 3,5
2, 3
ե) 2,833 և 4,11
3, 4
զ) 7,1 և 10,2
8, 9, 10

1104. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.
ա) 7,21 > 7,2
բ) 99,2 > 98,9
գ) 55,3 < 56,4
դ) 3,285 > 3,185

1105. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համապատասխան թվանշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.
ա) 2,587 > 2,537
բ) 7,568 > 4,568
գ) 10,85 < 10,95
դ) 885,621 < 885,643

1106. Իրար հաջորդող ո՞ր երկու բնական թվերի միջև է գտնվում կոտորակը.
ա) 3,2 3-4
բ) 8,93 8-9
գ) 75,32 75-76
դ) 29,66 29-30
ե) 5689,1 5689-5690
զ) 3284,9 3284-3285

1107. Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով.
5.6, 11.2, 11.56, 28.43, 60.32 ,60.325, 3291.83

1108. Կոտորակները դասավորե՛ք նվազման կարգով.
41.01, 10.3 , 8.94, 5.69 , –0.5, –3.2, –3.27

Իմ հեղինակած նախագիծը

Հարցերի դեպքում գրել իմ էլեկտրոնային հասցեին՝ harnt-khachatryan@mskh.am

 • Ընտրում ենք խաղ, ֆիլմ կամ սերիալ, որը հիմնաված է իրական դեպքերի վրա։
 • Գտնում ենք տարբերություններ իրական դեպքերի և ստեղծագործության մեջ։

Նյութը պետք է պարունակի՝

 • Իրական դեպքերի համառոտ նկարագրություն
 • Ստեղծագործության համառոտ նկարագրություն
 • Վերջում համեմատում ենք իրական դեպքերը և ստեղծագործությունը

Տեղադրել բլոգում <<Գեղարվեստական քայլեր․ Նախագիծ անվանումով>>

The band

Can you play a musical instrument?
I can’t play any instruments.
What instrument would you like to play?
I want to learn play in pianino.
Would you like to be in a band?
No, i don’t want

The boy wants to be in the band.
True
He doesn’t like singing.
False
He can’t remember the song on the guitar.
True
The boy is good at the drums.
False
The girl says she will call him the next day.
False

 1. Go upstairs. (to go)
 2. Don’t in this lake. (not/to swim)
 3. Do your homework. (to do)
 4. Don’t play football in the yard. (not/to play)
 5. Brush your teeth. (to brush)
 6. Don’t talk during the lesson. (not/to talk)
 7. Don’t feed the animals in the zoo. (not/to feed)
 8.  Read the instructions. (to read)
 9. Don’t be late late for school. (not/to be)
 10.  Switch off your mobiles. (to switch off) 

Մաթեմատիկա

1047.ա) 65,103 ⋅ 10=651.03
գ) 7,393 ⋅ 10000=73930
ե) –59,32 ⋅ 10=-593,2

1049.ա) 35,707 ։ 10=3.5707
գ) 1,765 ։ 1000=0.001765
ե) 673,1 ։ 1000=0.6731
է) –300 ։ 10000=-0.03
թ) 12,25 ։ 100=0.1225

1051.ա) 81,2=8120
գ) 0,002=0.2
ե) 6,29=629

1052.ա) 36,62=0.3662
գ) 1,7=0.017
ե) 0,003=0.00003

 1. Գործվածքի 1 մետրն արժե 8,5 հազար դրամ: Ի՞նչ կարժենա այդ
  գործվածքի 10 մետրը:
  8.5*10=85
  85000
 2. 100 կգ կոնֆետի համար վճարել են 72,5 հազար դրամ: Ի՞նչ արժե
  այդ կոնֆետի 1 կիլոգրամը:
  72.5:100=0.725
  725 դրամ

Բնագիտություն

1. Ի՞նչ է հյուսվածքը։
Երբ 2-ից ավելի բջիջներները միացված են միջբջջային հեղուկով։

2. Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը։
Բույսերը ունեն 5 տեսակի հյուսվածք-գոյացող, հիմնական, ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական։

3. Բույսի ո՞ր մասերում է տեղադրված գոյացնող հյուսվածքը։
Գագաթին և արմատներին։

4. Ո՞ր հյուսվածքն է կատարում բույսի եւ նրա օրգանների հենարանի դեր։
Մեխանիկական։

5. Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք։

Էպիթելային, շարկցական, մկանային և նյարդային հյուսվածք։

6. Ի՞նչ պաշտպանական դեր է կատարում շարակցական հյուսվածքը։

Հենարանական

ՏԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄԸ

 1. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) 3,82 + 41,705=45,525
  գ) 8,903 + 152,9=161,803
  ե) 5,51 + 6,36=11,87
 2. Կատարե՛ք գումարում.
  ա)(–1,2) + (–3,4)=-4,6
  գ) (–0,37) + (–6,23)=6
  ե) (–1,001) + (–2,456)=3,457
 3. Կատարե՛ք գործողությունները.
  ա) 2 + 0,38=2,38
  գ) 100 + 0,096=100,069
  ե) 0,836 + 10=10,836
 4. Եռանկյան կողմերի երկարություններն են` 4,11 սմ, 2,65 սմ, 3,8 սմ: Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը:
  4,11+2,65+3,8=10,56
 5. Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված քառակուսու պարագիծը։
  3.72104=148.8

Բնագիտություն

1.Բույսերից եւ կենդանիներից բացի՝ ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ գիտեք:
Վիրուսներ, բակտերիաներ, սնկեր։0

2.Շրջապատի որեւէ բույսի կամ կենդանու օրինակով ներկայացրե՛ք նրանց հիմնական հատկությունները:
Մարդը կարող է սնվել, խմել, շնչել

3. Արդյոք կա՞ն կենդանի օրգանիզմների հատկություններ, որոնք բացակայում են անկենդան մարմիններում:
Կենդանի օրգանիմզները պարունակում են նուկլեինաթթուներ որոնք բացակայում են անկենդան մարմիններում։

Իմ հակավարակային ճառը

Ես դեմ եմ բոլոր տեսակի խուճապներին։ Մարդիկ խանութներ են դատարկում, քաղաքում ոչ մի տեղ չես գտնի հնդկաձավար․ և պատճառը, ինչ-որ վիրուսը, որը սպանել է 12000 հոգի, որոնց մեծ մասը կամ 60+ մարդիկ էին կամ էլ՝ քրոնիկ հիվանդ։ Մարդիկ չեն ուզում կարդալ, չեն ուզում ուսումնասիրել, այլ լսում են այն մարդկանց (մեդիաներին), ովքեր ուզում են վարկանիշ բարձրացնել Կորոնավիրուսի վրա։ Եկեք նայենք ուրիշ համաճարակներին, օրինակ՝ Իսպանական գրիպը, որը երկու տարում վարակել է 550 միլիոն մարդ և սպանել 50-100 միլիոն մարդ։ Պետք է բոլոր հայտնի ձևերով խանգարել Կորոնավիրուսի զարգացմանը, բայց եղեք հանգիստ՝ աշխարհի վերջը մոտիկ չէ։

Կորոնավիրուսի վարակվածների քանակը ըստ տարիքի։