Իմ ուսումնական պլանը

Ընտրությամբ գործունեություն-հանդբոլ

Մարզաձև-ֆուտբոլ

Լրացուցիչ կրթություն-ոչ

Տրանսպորտի ծառայություն-Միակողմանի

Երկարացված օրվա ծառայություն-ոչ

13.04.20

1101. Համեմատե՛ք կոտորակները.
ա) 3,853 > 2,64
բ) 72,93 < 73,851
դ) 15,899 > 14,9
գ) 0,382 < 0,45
ե) 78832,91 > 78732,91
զ) 663,0001 > 663,0002

1102. Համեմատե՛ք կոտորակները.
ա) –6,73 > –6,81
բ) –0,432 > –1,431
գ) –11,2 > –11,21
դ) –3,756 < –3,706
ե) –0,38 > –1,001
զ) –5,555 < –4,999

1103. Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական կոտորակների միջև.
ա) 5,68 և 6,7
6
բ) 2,001 և 3,5
3
գ) 7,2 և 8,2
8
դ) 1,5 և 3,5
2, 3
ե) 2,833 և 4,11
3, 4
զ) 7,1 և 10,2
8, 9, 10

1104. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.
ա) 7,21 > 7,2
բ) 99,2 > 98,9
գ) 55,3 < 56,4
դ) 3,285 > 3,185

1105. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համապատասխան թվանշանը, որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.
ա) 2,587 > 2,537
բ) 7,568 > 4,568
գ) 10,85 < 10,95
դ) 885,621 < 885,643

1106. Իրար հաջորդող ո՞ր երկու բնական թվերի միջև է գտնվում կոտորակը.
ա) 3,2 3-4
բ) 8,93 8-9
գ) 75,32 75-76
դ) 29,66 29-30
ե) 5689,1 5689-5690
զ) 3284,9 3284-3285

1107. Կոտորակները դասավորե՛ք աճման կարգով.
5.6, 11.2, 11.56, 28.43, 60.32 ,60.325, 3291.83

1108. Կոտորակները դասավորե՛ք նվազման կարգով.
41.01, 10.3 , 8.94, 5.69 , –0.5, –3.2, –3.27

Перевод

Там где ветер играет свободно,
и вода шумит, бесконечно пеница,
там с его доброй и любимой мамой
жил  один очень беспокойной мальчик.

в черной хижине,
в старой хижине,
возле реки,
под деревьями,

и в один день пришел беспокойной мальчик,
и встал перед его доброй и любимой мамой,
«мама, я должен уйти»
единственное скучное место которое я знаю
эта черная хижина
эта старая хижина
возле реки,
под деревьями,

Տնային աշխատանք

Լրացրե՛ք աղյուսակը

Շփման ուժի դրական օրինակներՇփման ուժի բացասական օրինականեր
Մենք կարողանում ենք շարժվելՏարբեր իրար շփվող դետալները մաշվում են
Մեքենաները կարողանում են արգելակելՍառույցի վրա մեքենաները սահում են
Կարողանում ենք բռնել տարբեր իրերԻրար շփվող դետալները տաքանում են

2. 72 կմ/ժ, 54 կմ/ժ արագությունը ներկայացրե՛ք մ/վ միավորով:
72000 : 3600 = 20մ/վ
54000 : 3600 = 15մ/վ

3. Պատրաստ լինել բանավոր քննարկման։
Շփման ուժեր: Շփումը բնության մեջ, տեխնիկայում և կենցաղում

Մայրենի

Գրում ենք աշխատանք, որտեղ պատմում ենք մեզ ծանոթ հեքիաթներում հանդիպած կախարդական իրերի ու էակների մասին: Համեմատում ենք նրանց իրար հետ:

Կախարդական փայտիկ- Կախարդական փայտիկը ամենատարածված կախարդական իրն է հեքիաթներում։ Կախարադկան փայտիկները օգտագործում են Հարրի Փոթերը և Մոխրոտիկի կնքամայր և այլն։

Գեղեցկուհի Վասիլիսայի տիկնիկ(Գեղեցկուհի վասիլիսան)- Գեղկուհի Վասիլիսան ստացել է տիկնիկ իր մոիրից, որը մահանալուց առաջ ասաց, որ ոչ մեկին ցույց չտա այդ տիկնիկին։ Որպեսզի տիկնիկը խորհուրդ տա, պետք նրան կերակրել։

Մոխրոտիկի կնքամայր-Շատ քիչ բան է հայտնի մոխրոտիկի կնքամոր մասին, մենք գիտենք միայն, որ նա փերի է և կարողանում է դդմից կառք սարքել։

Կախարդական հայելի(Սպիտակաձյունիկ)-Կախարդական հայելին միշտ ճիշտն էր ասում։ Կախարդական հայելին օգտագերծում էր Սպիտակաձյունիկի խորթ մայրը, որպեսզի իմանար, թե ով է աշխարհի ամենագեղեցիկը։

Ջին(Ալաձին)- Ջինը բանտարկված էր կախարդական լամպում և միայն կարդնանար այն ժամանակ երբ որևէ մեկը երեք անգամ դիպչեր կախարդական լամպին։ Ալադդինը պատահաբար շփում է լամպը և այնտեղից դուրս է գալիս մեծ, կապույտ Ջինին: Ջինը խոսք է տալիս նրան, որ կօգնի Ալադինին և տալիս կախարդական գորգ։ Ջինի երազանքն է լինել ազատ ու այլևս ոչ մեկին չծառայել:

Домашняя работа

№1. Вставь пропущенные буквы где есть необходимость

Душистый, ширина, жужжат, кувшин, прощание, пощада, внучк__а, дочк__а,  часовой, ручк__а, ночк__а, щавель, щутка, речк__а, жизнь, жи__р,  шириться.

№2.  Вставь пропущенные буквы, запиши проверочные слова.

Вечерний — _вечер________, проходить-___ход______, гористый-__горы______, грозовая-__гроза______, покормить-__корм______, крикунья-__крик______, змеиный-__змей______, колосья-__колос______, кровавый-__кровь______, глазастый-____глаз____, корневой-__корень______, ручной-__рука______, сердечный-__сердце______, скалистый-_скала_______.

№3. Допиши прилагательные, определи род.

Красный___ флажок (_М__), вечернее___ платье (_С__), зелёная___ трава (_Ж__), старый___ дом (_М__), лёгкая___ музыка (_Ж__), свежий___ кекс (_М__), звонки__ капель (_ж__), вечернее__ звезда (_Ж__), верный___ друг (_М__),  вкусный__ молоко (_С__), синее__ море (_С__), хищное__ животное (_С__), грозовая__ туча (_Ж__), летний__ время (_С__), прозрачный__ стекло (_С__).

Русский язык

1.Փնտրիր ընկեր, երբ գտնես պահպանիր
2.Որտեղ կա ամուր ընկերություն, այնտեղ գործերը լավ կլինեն
3.Յուրաքանչյուր գործին վերաբերվիր հմտորեն
4.Ընկերությունը՝ընկերությունով, գործը՝գործով

3.Ինչ էլ, որ պատահի ես կկատարեմ
Անլուծելի խնդիրներ չկան
Խնդիրը հեշտերից չի
Հնարամիտ միտք
Բացարձակ գերազանց
Հայրիկն իր խոսքը կկատարի
Խառնվեց գրատախտակի մոտ էր
Այդպիսի պայմանավորվածություն չկար

4.простая, не сделанная, много, изобретать, идея

5.интересный, красивый, школьный, большой, хороший, математики, крепкое, домашняя, идеальная,невыполнимая

Տնային աշխատանք

1.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք օքսիդները։
СaO
,NaOH,Na2O, NaCl,  FeO, NaOH, H2SO4, ZnOSnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO,, H3PO4, KNO3։

Գտնել ավտոմեքենայի արագությունը, եթե հայտնի է, որ 500 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 20 րոպեում:
500 : 20 = 25

Որքան ճանապարհ կանցնի գնացքը 2 ժամում, եթե գնացքը  արագությունը 40կմ/ժ է:
40* 2 = 80

3.Պատրաստվել բանավոր քննարկման․
Մեխանիկական շարժում, արագություն