Русский язык

5) Это красивый город Каджаран, окружённый горами и лесами. Красивый зелёный город.

6) что делать-ать-сказать

Что сделать-ить-говорить

7)1) решила, 2)объесняла, 3) решали, не решить, 4)отвечала, 5)получил.

8)1)Я хотела класть ручку в сумку.

2)Мама всегда говорит, что надо уважать всрослых.

3) Отец любит ловить рыбу.

4) Мальчик искал свой телефон.

5)  Он брал уроки Английсково.

6) Мы Ладились спать.

8)Я полажила руку на стол.

9)Я сказала стих учительнице.

10)Я нашла свой телефон.

11)Моя мама говорит что не надо взять чужие вещи.

9)1)искали, нашли, 2)ловили, нашли, 3)положила, клала, 4) ложусь,

Домашняя задания

Упражнение 5. 

Замените цифры словами, поставьте сочетания числительных с существительными в соответствующей падежной форме. В случаях невозможности образования некоторых сочетаний подберите варианты, выражающие данное значение.

На высоте 900 000 метров, до 500 учреждений, около 44 барж…, располагать 100 рублей, добираться в течение 23 сутков, работают 34 ясл… и более 52 детсад…, из 301 претендентов на первенство, более 43 кандидатов на призовые места, продолжаться 5,3 секундов, наблюдать 3 и более случев заболеваний, около 90 километров, по рублю за штуку. По (оба, обе) сторонам дороги стояли стройные ели. Склоны (оба, обе) оврагов размыты дождями. (Оба, обе) веселых друга расстались надолго.

Перевод

Ուրախություն

Ամբողջ օրը նա տխուր էր, ու մոտ էր այն պահը, երբ պիտի կարծեր, թե մարդիկ առաջինը ստեղծել են «տխրություն» բառը։

Հետո նա հիշեց, թե ինչպես մի պատմվածքում, երեկույթի ժամանակ ծանոթանում են մի տղա ու մի տխուր աղջիկ։ Հետո երեկույթ բառը նրան հիշեցրեց ընկերոջ տգեղ ընկերուհուն, որն իրեն երեկույթի էր հրավիրում։

Նա սթափվեց այդ բոլորից ու սկսեց մտաբերել, թե ինչու է հիշել այն տգեղ աղջկան։ Իր հիշածները նա նորից վերհիշեց եւ նորից ու նորից զարմացավ իր վրա։ Ապա մոտեցավ գրամեքենային։ Նա գրող էր ու տանել չէր կարողանում իր հաջողված գործերը։ Որովհետեւ բոլորն էլ հավանում էին դրանք ու կարծես ուրիշինն էին արդեն։ Իսկ թույլ գործերը, որ չէին հավանում, ՍՏԻՊՎԱԾ ինքն էր սիրում։ Մոտ էր այն պահը, երբ նա պիտի զգար, թե մարդկանց ստեղծած երկրորդ բառը արդարությունն է։

Հետո նա կամաց֊կամաց մոռացավ այս բոլորը, ու արդեն պատուհանից այն կողմ լսելի էր գրամեքենայի տկտկոցը։

Հիմա պատուհանից այն կողմ այլեւս տկտկոց չէր լսվում, որովհետեւ նա ավարտել էր իր պատմվածքը, սակայն չէր կարողանում գտնել վերնագիրը։ Նա դուրս եկավ փողոց՝ մի քիչ զբոսնելու։ Եւ մոտ էր այն պահը, երբ նա կգտներ իր նոր պատմվածքի իսկական անունը․ դա մարդկանց ստեղծած երրորդ բառն էր՝ «Ուրախություն»։

Радость

Ամբողջ օրը նա տխուր էր, ու մոտ էր այն պահը, երբ պիտի կարծեր, թե մարդիկ առաջինը ստեղծել են «տխրություն» բառը։

Հետո նա հիշեց, թե ինչպես մի պատմվածքում, երեկույթի ժամանակ ծանոթանում են մի տղա ու մի տխուր աղջիկ։ Հետո երեկույթ բառը նրան հիշեցրեց ընկերոջ տգեղ ընկերուհուն, որն իրեն երեկույթի էր հրավիրում։

Նա սթափվեց այդ բոլորից ու սկսեց մտաբերել, թե ինչու է հիշել այն տգեղ աղջկան։ Իր հիշածները նա նորից վերհիշեց եւ նորից ու նորից զարմացավ իր վրա։ Ապա մոտեցավ գրամեքենային։ Նա գրող էր ու տանել չէր կարողանում իր հաջողված գործերը։ Որովհետեւ բոլորն էլ հավանում էին դրանք ու կարծես ուրիշինն էին արդեն։ Իսկ թույլ գործերը, որ չէին հավանում, ՍՏԻՊՎԱԾ ինքն էր սիրում։ Մոտ էր այն պահը, երբ նա պիտի զգար, թե մարդկանց ստեղծած երկրորդ բառը արդարությունն է։

Հետո նա կամաց֊կամաց մոռացավ այս բոլորը, ու արդեն պատուհանից այն կողմ լսելի էր գրամեքենայի տկտկոցը։

Հիմա պատուհանից այն կողմ այլեւս տկտկոց չէր լսվում, որովհետեւ նա ավարտել էր իր պատմվածքը, սակայն չէր կարողանում գտնել վերնագիրը։ Նա դուրս եկավ փողոց՝ մի քիչ զբոսնելու։ Եւ մոտ էր այն պահը, երբ նա կգտներ իր նոր պատմվածքի իսկական անունը․ դա մարդկանց ստեղծած երրորդ բառն էր՝ «Ուրախություն»։

Радость
Весь день ему было грустно, и настал момент, когда он подумал, что люди впервые придумали слово «грусть». Потом он вспомнил, как в одном рассказе на вечеринке познакомились один мальчик и одна грустная девочка. Потом слово <<вечеринка>> ему напомнило уродливую подружку своего друга, который ему пригласил в вечеринку. Он после этого вспомнил почему запомнил эту уродливую девочку. Он вспомнил то, что вспомнил и удивлялся снова и снова. Он был писателем и не мог справиться с его успешными работами. Потому что всем они нравились, и они уже казались кем-то другим. И слабые места, которые им не нравились, он должен был любить. Момент, когда он должен чувствовать, что второе слово, созданное людьми, было справедливостью. Затем он медленно забыл все это, и за окном послышалась пишущая машинка. Теперь за окном больше не было побоев, потому что он закончил свою историю, но не смог найти название. Он вышел на улицу погулять. И это было то время, когда он нашел настоящее название своей новой истории; Это было третье слово, созданное людьми, «Радость».

Два подарка

Расскажите о вашем дне рождения. Любите ли вы получать подарки?
Какие подарки вы получали? Какой подарок вам особенно запомнился?
Почему?

Мой день рождения 13-го августа. Да я люблю получать подарки. Я получаю в основном одежду . Мне запомнилтся подарок который подарили в этом году.Мне подарили смартфон и компютер.

.Прочитайте рассказ и скажите, какой „подарок” сделал Алёша сам себе.

Два подарка
В день рождения папа подарил
Алёше ручку с золотым пером. На
ручке были написаны золотые
слова: „Алёше в день рождения от
папы”.
На другой день Алёша со
своей ручкой пошёл в школу. Он
был очень горд: ведь не у каждого
в классе есть ручка с золотым
пером и золотыми буквами! А тут
учительница забыла дома свою
ручку и попросила на время у
ребят. И Алёша первый протянул
ей своё сокровище. И при этом
подумал: „Мария Николаевна обязательно заметит, какая замечательная
у меня ручка, прочтёт надпись и скажет что-нибудь вроде: „Ах, каким
красивым почерком написано!” или: „Какая прелесть!” Тогда Алёша
скажет: „А вы взгляните на золотое перо, Мария Николаевна, самое
настоящее золото!”

Но учительница не стала разглядывать ручку и ничего такого не
сказала. Она спросила урок у Алёши, но он не выучил. И тогда Мария
Николаевна поставила в журнале двойку золотым пером и вернула ручку.
Алёша, растерянно глядя на своё золотое перо, сказал:
– Как же так получается?.. Вот так получается!..
– Ты о чём, Алёша? – не поняла учительница.
– О золотом пере… – сказал Алёша.– Разве можно ставить двойки
золотым пером?
– Значит, сегодня у тебя не золотые знания, – сказала учительница.
– Выходит, папа подарил мне ручку, чтобы ею мне двойку ставили? –
сказал Алёша. – Вот так номер! Какой же это подарок?
Учительница улыбнулась и сказала:
– Ручку тебе папа подарил, а сегодняшний подарок ты себе сам
сделал.

Алёша не выучил урок и получил 2-ку.

 

По В. Голявкину

перо́ – գրչածայր на́дпись – մակագրություն
горд – հպարտ кака́я пре́лесть – սքանչելի է
сокро́вище – գանձ расте́рянно – շփոթված, շվարած

 

Найдите в тексте ответы на вопросы и прочитайте их.
1. Какой подарок на день рождения получил Алёша?
Ручку

2. Почему Алёша
предложил учительнице свою ручку?
наверно он хотел, чтобы учетелница увидела его ручку.

3. Какие отметки получил мальчик?
2

4.Какой подарок сделал сам себе Алёша?
2-ку

Подберите однокоренные слова к данным.
Золотоискатель, подарочный, просьба, учитель, писатель, сегодняшний.

Согласны ли вы с тем, что:

1. На день рождения Алёша получил два подарка.
да

2. Учительница забыла
дома свою ручку с золотым пером.
нет

Русский язык

Вставьте подходящие по смыслу слова
Он рассказал мне о своих друзьях.
Его друзья учатся в музыкальной школе.
Мои братья и их друзья играют в одной футбольной команде.
Они очень любят своего тренера.

Соберите предложения

да.png

Составьте предложения со словами: ведет, везет, обошел, вышел, подошел.
Коля сейчас ведет грузавик.
Он везет ценный груз.
Николай обошел машыну чтобы успеть на роботу.
Она вышла из дома вечером и вернулась через три дня.
Она подошла ко мне и вернула часы.