Բնագիտություն

1. Ի՞նչ է հյուսվածքը։
Երբ 2-ից ավելի բջիջներները միացված են միջբջջային հեղուկով։

2. Ի՞նչ հյուսվածքներ ունեն բույսերը։
Բույսերը ունեն 5 տեսակի հյուսվածք-գոյացող, հիմնական, ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական։

3. Բույսի ո՞ր մասերում է տեղադրված գոյացնող հյուսվածքը։
Գագաթին և արմատներին։

4. Ո՞ր հյուսվածքն է կատարում բույսի եւ նրա օրգանների հենարանի դեր։
Մեխանիկական։

5. Կենդանական ի՞նչ հյուսվածքներ գիտեք։

Էպիթելային, շարկցական, մկանային և նյարդային հյուսվածք։

6. Ի՞նչ պաշտպանական դեր է կատարում շարակցական հյուսվածքը։

Հենարանական

Բնագիտություն

1.Բույսերից եւ կենդանիներից բացի՝ ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ գիտեք:
Վիրուսներ, բակտերիաներ, սնկեր։0

2.Շրջապատի որեւէ բույսի կամ կենդանու օրինակով ներկայացրե՛ք նրանց հիմնական հատկությունները:
Մարդը կարող է սնվել, խմել, շնչել

3. Արդյոք կա՞ն կենդանի օրգանիզմների հատկություններ, որոնք բացակայում են անկենդան մարմիններում:
Կենդանի օրգանիմզները պարունակում են նուկլեինաթթուներ որոնք բացակայում են անկենդան մարմիններում։

Դասարանական աշխատանք

1.ի՞նչ գիտես ճարպերի,Նուկլեինաթթուների:
Նուկլեինաթթուները պարունակում են ժառանգական ինֆորմացիա, իսկ ճարպերը ջերմություն են փահփանում և պարունակում են ավել օգտակար էլեմենտները։
2. Ո՞րն է կենդանի օրգանիզմների տարրական միավորը:
Բջիջ
3.Ո՞վ է առաջին անգամ տեսել բջիջը, ի՞նչ սարքի օգնությամբ:
Ռոբերտ հուկը մանրադիտակով։
4.Ինչո՞վ են միմյանցից տարբերվում բջիջները:
Կեսը կորիզավոր են, իսկ մնացածը անկորիզ
5.Որո՞նք են բուսական եւ կենդանական բջիջների հիմնական տարբերությունները:
Բուսական բջիջները ունեն պլաստիդներ։
6.Ի՞նչ են մասնագիտացված բջիջները:
7.Նյութափոխանակության արգասիքները բջջից հեռա­նում են Բջջաթաղանով:
8.Ւ՞նչն    գիտես միաբջիջների և բազմաբջիջների մասին:
Միաբջիջները ունեն մի բջիջ ինֆուզորյա հողաթափիկի նման, իսկ բազմաբջիջները ունեն մեկից ավել բջիջ մարդու նման։

9.Բջջի բաղադ­րության հիմնական մասը կազմում են թթվածինը, ջրածինը և ածխածինը:

Տնային աշխատանք

1.Բժշկական ջերմաչափն ինչո՞վ է տարբերվում սովորական ջերմա-
չափից:

Բժշկական ջերմաչափը սկսում է 35 մինչև 42 աստիճան, իսկ սովորականը սկսում է -40-ից մինչև 50 աստիճան Ցելսիուս։

2.Ճի՞շտ է վարվում արդյոք նկարում պատկերված տղան: Հիմնավորե՛ք ձեր պատասխանը:E1327544-5EDA-42AD-B409-4AB07D4CB919

Այո

Դասարանական աշխատանք

1. Ինչպե՞ս է առաջանում կայծակը։ Ի՞նչ է որոտը։
Երբ դրական լիցքավորվոծ ամպը, հանդիպում է բացասական լիցքավորված ամպի․
2. Ի՞նչ է շանթարգելը, եւ ինչպե՞ս է այն շինությունները պաշտպանում կայ­
ծակի հարվածից։
Մետաղե սրածայր ձող է, որը տեղակայվում է տվյալ պաշտպանվող շինության տանիքից որքան հնարավոր է բարձր։ 
3. Երկրի մակերեւույթի վրա ո՞ր առարկաներին է կայծակն առավել հաճախ
հարվածում։
Երկրի մակերևույթից բարձր առարկաներին։
4. Կայծակի ժամանակ ինչպե՞ս պետք է վարվեք, եթե հայտնվել եք բաց
տարածքում:
Մտնել քարանձավ և պպզել

Տնային աշխատանք

Սովորել պատմել «Կայծակ» նյութը։

1․ Համացանցից գտե՛ք էլեկտրական հոսանքից անվտանգ օգտվելու առավել ամբողջական կանոնները:

2. Չի կարելի թաց ձեռքերով էլեկտրական հոսանք միացնել:

3. Չի կարելի ձեռք տալ էլեկտրական լարերին, հատկապես, երբ դրանք վնասված են:

4. Լամպը փոխելիս կամ հոսանքի հետ այլ աշխատանք կատարելիս պետք է անջատել հոսանքի սնուցումը:

5. Որևէ գործ անելիս նախ պետք է հատուկ սարքի միջոցով ստուգել ՝ կա արդյոք հոսնաք տվյալ սարքավորման մեջ, թե ՝ ոչ:

2․ Ո՞րն է բնության մեջ հանդիպող ամենացածր ջերմաստիճանը:
-273C

3․ Քանի՞ հիմք կա հետևյալ շարքերում՝
ա) CaO, HCl, NaOH, P2O5, KOH, Ca(OH)2, H2SO4, Mg(OH)2, Fe(OH)2, CO2, HF.
բ) H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NO2, Al2O3, Ni(OH)2, Fe2O3:

Դասարանական 1


1.Այո

2.Էլեկտրական լիցքերի ուղորդված շարժումը։

3.Այն նյութերը, որոնք կարող են էլեկտրականություն հաղորդել

4.Մեկուսիչներ

5.Ջերմային-լամպի շիկացումը
Քիմիական- երբ խառնում ենք Կալիումի պերմանգանատը և գլիցիրնը

6. Չդիպչել բաց հոսանքի